Προσφορά σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα για νοσηλευτές και μαίες

Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (ΣΝΜ) με αφορμή την Πανδημία COVID-19, διαπιστώνει τη δυσκολία που υπάρχει στην διοργάνωση Σεμιναρίων / Ημερίδων / Συνεδρίων για αυτό και ενημερώνει τους νοσηλευτές και μαίες για την προσφορά που υπάρχει σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα θα αξιολογούνται εξατομικευμένα, (εκτός από αυτά που είναι ήδη μοριοδοτημένα) και θα πιστώνονται με ώρες Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.