ΟΚΥπΥ: Συμφωνία και άρση των απεργιακών μέτρων

Με ανκοίνωσή του ο «Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) χαιρετίζει την άρση των απεργιακών μέτρων από τις συντεχνίες των νοσηλευτών και εκφράζει ικανοποίηση για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, με την οποία του δίνεται η δυνατότητα να επικεντρωθεί σε σημαντικά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και την αναβάθμιση των νοσηλευτηρίων, αλλά και των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

Ο Οργανισμός, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, έχει συμφωνήσει με τις συντεχνίες των νοσηλευτών την άμεση πρόσληψη 160 νοσηλευτών καθώς και αριθμό νοσηλευτών που θα προσληφθούν στο εγγύς μέλλον για την κάλυψη διάφορων άλλων αναγκών που αφορούν τη δημιουργία και τη λειτουργία νέων κλινικών. Έχει επίσης οριστικοποιηθεί η ανεξαρτητοποίηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα τόσο των υπηρεσιών που προσφέρει η Διεύθυνση Ασθενοφόρων όσο και των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Οργανισμού.

Ο ΟΚΥπΥ παραμένει προσηλωμένος στη μεγάλη προσπάθεια της αυτονόμησης των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων μέσα στο καινούργιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με την εφαρμογή την δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, με πρώτιστους στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας νοσηλείας των ασθενών προς ολική ικανοποίησή τους, τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Οργανισμού»