ΠΑΣΥΝΜ: Τα δικαιώματα των γυναικών στον τοκετό πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια πανδημίας

Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Μαιών / Μαιευτών ΠΑΣΥΝΜ αναφέρει:

«Η πανδημία του  Covıd – 19 έχει ανατρέψει τα δεδομένα στο χώρο της  υγείας, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί και η παρεχόμενη μαιευτική φροντίδα. Η δημόσια υγεία στην Κύπρο, έχει κληθεί να σηκώσει το βάρος της πανδημίας Covid – 19 και για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας  προχώρησε στο Περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα στις 10 Μαρτίου 2020, με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της, καθορίζοντας μια σειρά περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα στις 18 Μαρτίου 2020 το Υπουργείο Υγείας απαγόρευσε το επισκεπτήριο σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια μέχρι και την παρούσα ημερομηνία. Τα πιο πάνω μέτρα είχαν επιπτώσεις σε όλους τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων και των εγκύων/ επιτόκων/ λεχωΐδων γυναικών, οι οποίες στερήθηκαν την παρουσία του συντρόφου τους, ειδικά κατά τον τοκετό και την γέννηση του νεογνού τους.

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών υποστηρίζει ότι η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι σημαντικά βιολογικά και συναισθηματικά γεγονότα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η  διασφάλιση μιας υγιούς εγκυμοσύνης και μιας θετικής εμπειρίας στον τοκετό, τόσο για την γυναίκα όσο και για το νεογνό, θα πρέπει να παρέχεται μέσα από μαιευτική φροντίδα, παρεχόμενη με σεβασμό και υποστηριζόμενη  από επαρκείς πόρους. Μια τέτοια εμπειρία προδιαγράφει θετικά επακόλουθα που διαρκούν μια ζωή και που συνεπώς βελτιώνουν την υγεία της μητέρας, του νεογνού, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα (ΔΣΜ, 2018). Η  μαιευτική φροντίδα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα στα συστήματα υγείας των χωρών και θα πρέπει να παρέχεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γυναίκας και του νεογνού αλλά και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους (Healthy Newborn Network, 2014, WHO, 2016).

Εδώ ακριβώς, είναι που αρχίζει ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας,  μαίας και μαιευτή, δίπλα στην γυναίκα ως συνήγοροι και συμπαραστάτες των αποφάσεων της, των οποίων η μέριμνα συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία μιας υγιούς οικογένειας, παραγωγικής  και ευημερούσας κοινωνίας  (ΔΣΜ, 2017). Οι μαίες παγκόσμια πολεμούν για την ανισότητα και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και για αυτό τον λόγω ασπάζονται την θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα επιλογής του συντρόφου που θα συνοδεύει την έγκυο κατά τον τοκετό και την γέννηση, σύσταση και του ΠΟΥ (2020), που υποστηρίζει ότι «όλες οι έγκυες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με επιβεβαιωμένες ή ύποπτες λοιμώξεις από COVID-19, έχουν το δικαίωμα υψηλής ποιότητας φροντίδας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό [που περιλαμβάνει] να έχουν σύντροφο επιλογής κατά τη διάρκεια του τοκετού».

Η μέχρι τώρα πολιτική του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια πρόληψης διασποράς της λοίμωξης Covid 19 απαιτεί για οποιαδήποτε εισαγωγή ασθενούς εντός ιδιωτικού ή δημόσιου νοσηλευτηρίου, ακόμη και σε περίπτωση εγκύου, τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου για SARS-Cov 2.  Με αφορμή, λοιπόν και την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, στις 4 Μαΐου 2020, η Επιτροπή Μαιών /Μαιευτών υποστηρίζει όπως επιτραπεί η παρουσία του συντρόφου της εγκύου γυναίκας κατά τον τοκετό και τη γέννηση, εφόσον πρώτα το ζευγάρι παρουσιάσει αρνητικοποιημένο εργαστηριακό έλεγχο για SARS-Cov 2.

Η Επιτροπή Μαιών/Μαιευτών ευελπιστεί στην θετική ανταπόκριση της πολιτείας η οποία οφείλει να σταθεί σύμμαχος και αρωγός στην προσπάθεια των μαιών και των μαιευτών ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα της εγκύου γυναίκας για την παρουσία του συντρόφου της κατά τον τοκετό και την γέννηση».