Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» 2020 στην Remedica

Η φαρμακευτική βιομηχανία Remedica για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έλαβε το χρυσό βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος 2020», στο πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Τα Βραβεία αυτά διοργανώνονται από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.).

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα τιμητική καθώς η Remedica επιλέχθηκε ανάμεσα σε δεκάδες εταιρίες και οργανισμούς, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία. Η διάκριση αυτή επιβραβεύει τη συλλογική προσπάθεια της Remedica και ανήκει σε όλους εκείνους που εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εταιρεία από την ίδρυση της είχε καθιερώσει περιβαλλοντικές πρακτικές μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης.

Η Remedica εστιάζεται κυρίως στη διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την εξοικονόμησή της ενέργειας, την εφαρμογή και προώθηση της ανακύκλωσης, καθώς και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Δεσμεύεται να συνεχίσει να προωθεί περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της ώστε να προστατεύσει την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται, επιτυγχάνοντας βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Remedica είναι μια φαρμακευτική βιομηχανία με έμπρακτη στήριξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, στις ευπαθείς ομάδες και σε όσους χρήζουν βοηθείας. Έχει μακρά ιστορία στην κοινωνική προσφορά αλλά ιδιαίτερα το 2021 λόγω της κατάστασης του κορονοϊού εσώκλεισε στο στρατηγικό της σχέδιο με αύξηση 100% στην οικονομική συνεισφορά της στην κοινωνία.