ΠΑΣΥNO: 24ώρη απεργία σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια στις 24 Ιουνίου

Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αποφάσισε χθες βράδυ να καλέσει τα μέλη της συντεχνίας όπως κατέλθουν σε 24ωρη απεργία, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, λόγω της καθυστέρησης που επιδεικνύει ο ΟΚΥπΥ στην έγκριση και κατάθεση γραπτώς της τελικής συμφωνίας για τη στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων με πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό.

Επίσης, προγραμματίζονται και άλλα μέτρα αντίδρασης όπως κλείσιμο κλινών σε τμήματα που αντιμετωπίζουν θέμα υποστελέχωσης κ.ά.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από εξαντλητική μελέτη όλων των παραμέτρων και των διαβεβαιώσεων που δόθηκαν, σταθμίζοντας σοβαρά υπόψη το αποτέλεσμα των επαφών και διεργασιών με τον ΟΚΥπΥ τις τελευταίες 15 ημέρες, στην παρουσία των Προϊστάμενων Νοσηλευτικών Λειτουργών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκε η μελέτη που πραγματοποίησαν οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες για λογαριασμό του ΟΚΥπΥ και του Υπουργείου Υγείας και καταγράφηκαν ή επιβεβαιώθηκαν οι υφιστάμενες και νέες ανάγκες νοσηλευτών.

Όλες οι πλευρές αναγνώρισαν τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. κλήθηκε σε συνάντηση από τον ΟΚΥπΥ, την Πέμπτη 11 Ιουνίου  2020,  κατά την οποία της γνωστοποιήθηκε η πρόταση για  κάλυψη των αναγκών.

Η πρόταση του ΟΚΥπΥ περιλάμβανε:

  • την άμεση πρόσληψη ενός μεγάλου αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από τον μήνα Ιούνιο, τον Ιούλιο και Αύγουστο.
  • την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων και τον πλήρη διαχωρισμό της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων εντός Σεπτεμβρίου.

«Η συντεχνία μας με υπεύθυνη στάση κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων επέδειξε τον απαραίτητο σεβασμό και με θετική προσέγγιση και υπομονή ανάμενε την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την τήρηση των συμφωνηθέντων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμέναμε από τον ΟΚΥπΥ να πράξει το ίδιο και να καταθέσει γραπτώς και υπογεγραμμένη την πρότασή του, να παρουσιάσει τον τελικό αριθμό της  στελέχωσης και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής της» αναφέρει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

«Δυστυχώς αντί αυτού αντιληφθήκαμε, εκ μέρους του ΟΚΥπΥ, ότι ακολουθείται μια τακτική στοχευμένης καθυστέρησης στην κατάθεση της γραπτής συμφωνίας και μη υλοποίηση αυτής. Η συγκεκριμένη στάση αναιρεί την εποικοδομητική προσπάθεια των προηγούμενων ημερών και ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα αρνητικό αντίκτυπο στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων. Ως εκ τούτου, και όχι εξ υπαιτιότητάς μας, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε την προηγούμενη μας απόφαση για λήψη δυναμικών μέτρων, σε περίπτωση που ο ΟΚΥπΥ δεν κοινοποιούσε γραπτώς τη συμφωνία», καταλήγει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.