ΟΑΥ: Δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού (ΠΙ) κάθε 6 μήνες

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενημερώνει  τους δικαιούχους και τους προσωπικούς ιατρούς ότι από τον Ιούνιο 2020 οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού.

Σημειώνεται ότι, για την περίοδο από τον Οκτώβριο  2019 μέχρι και τον Ιούνιο  2020, κατ’ εξαίρεση και για σκοπούς ομαλοποίησης του Συστήματος, οι δικαιούχοι είχαν δικαίωμα αλλαγής προσωπικού ιατρού τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στον κατάλογο του υφιστάμενου προσωπικού τους ιατρού.

Σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό, ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει προσωπικό ιατρό:

  • μέσω του συστήματος πληροφορικής, από την Πύλη Δικαιούχων χρησιμοποιώντας τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη νοουμένου ότι έχει συνδέσει το αρχείο δικαιούχου του, ή
  • κατόπιν επίσκεψης στον προσωπικό ιατρό που θα επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]