ΠΑΣΥΚΙ: Είναι άξιον απορίας και παράλληλα ιδιαίτερα λυπηρό…

Με ανακοίνωσή της, η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών αναφέρει:

«Τις τελευταίες μέρες γίναμε μάρτυρες τοποθετήσεων εκ μέρους των οργανωμένων ασθενών οι οποίοι εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την ένταξη των ΤΑΕΠ στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Κατάσταση η οποία ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, όπως καταγράφεται.

Η συγκεκριμένη ανησυχία έρχεται να προστεθεί και στις δικές μας ανησυχίες, τις οποίες υπενθυμίζουμε ότι εκφράζουμε πέρα του ενός έτους, αφού πολλάκις έχουμε υποβάλει το σχετικό ερώτημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ΤΑΕΠ, αφού βασική μας έγνοια ήταν και παραμένει, η διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Δυστυχώς οι έγκαιρες απαντήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν ως βάση τους βέλτιστες πρακτικές ακόμη αναμένονται.

Είναι άξιον απορίας και παράλληλα ιδιαίτερα λυπηρό, ενώ έχουν παρέλθει 15 μήνες από την έναρξη του Γενικού Συστήματος Υγείας, οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, ο ΟΑΥ και ο Ο.Κ.Υπ.Υ να μην έχουν καταφέρει να συντονιστούν για το μοντέλο που θα εφαρμοστεί, ούτως ώστε να ακολουθήσει η σωστή και έγκαιρη εκπαίδευση των ιατρών, αλλά και η ενημέρωση των ασθενών».