Συστάσεις Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου για διαχείριση επαφών πολιτών που επισκέπτονται χώρους συνάθροισης  

 Με αφορμή τα πρόσφατα κρούσματα που έχουν ανακοινωθεί σε χώρους συνάθροισης, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος μελετώντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί και με βάση επιστημονικά δεδομένα, τονίζει τα εξής:

Για σκοπούς αξιολόγησης οι επαφές των εργαζομένων και των επισκεπτών σε χώρους συνάθροισης, πρέπει να διαχωριστούν από τις αρμόδιες αρχές σε:

 1. Στενές Επαφές (υψηλού κινδύνου έκθεση) και
 2. Περιστασιακές Επαφές (χαμηλού κινδύνου έκθεση)
 1. Στενη επαφή (έκθεση υψηλού κινδύνου) ορίζεται :
 • άτομο που ζει στην ιδία οικία με τον ασθενή.
 • άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή (π.χ. χειραψία).
 • άτομο που είχε επαφή σε απόσταση < 2 μέτρων και για χρονο >15 λεπτών.

1(α). Για τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια της στενής επαφής επιβάλλεται:

 • απομόνωση και αποφυγή κάθε κοινωνικής επαφής για χρονικό διάστημα 14 ημερών
 • καθημερινή παρακολούθηση για εμφάνιση συμπτωμάτων λοίμωξης
 1. Περιστασιακή επαφή (έκθεση χαμηλού κινδύνου) ορίζεται:
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον ασθενή με COVID-19 για διάστημα < 15 λεπτά ή σε απόσταση > 2 μέτρα.
 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 για διάστημα<15 λεπτά και σε απόσταση <2 μέτρα
 • άτομο που ταξίδεψε μαζί με τον ασθενή με COVID-19 σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο

2(α). Για τα άτομα με Περιστασιακή επαφή (έκθεση χαμηλού κινδύνου και δεν πληροί  τα κριτήρια της στενής επαφής) συνιστάται:

 • παρακολούθηση της υγείας από τους ίδιους
 • όχι αποχή από την εργασία
 • επαγρύπνηση του ατόμου για εμφάνιση συμπτωμάτων λοίμωξης μέχρι τη συμπλήρωση 14 ημερών και απομόνωση επι εμφάνισης συμπτωμάτων

Υπενθυμίζεται ότι, για τις περιπτώσεις που πολίτες διακινούνται, με βάση τα διατάγματα, σε χώρους όπου παρατηρείται συνάθροιση και άλλων πολιτών, θα πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

 1. Να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από παρευρισκόμενους στον ίδιο χώρο συμπεριλαμβανομένου και προ της εισόδου στους αναφερόμενους χώρους.
 2. Καλή αντισηψία των χεριών πριν την είσοδο και κατά την έξοδο τους από τον χώρο.
 3. Επιβάλλεται η χρήση απλής προστατευτικής μάσκας από το σύνολο των παρευρισκομένων στον χώρο (επισκέπτες και εργαζομένους)