Πρόσθετο ποσό ύψους €500 εκ. από την Ε.Ε. για την παγκόσμια υγεία

Εντείνει τη στήριξή της για διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε προϊόντα υγείας και την τοπική παραγωγή

Στο πλαίσιο του φόρουμ Global Gateway στις Βρυξέλλες, η ΕΕ συμφώνησε, όπως ανακοινώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2023, να διαθέσει πρόσθετο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ για την παγκόσμια υγεία, ενισχύοντας έτσι την πρόσφατη χρηματοδοτική σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, και επιπλέον 134 εκατ. ευρώ για την αύξηση της τοπικής παραγωγής και για την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά προϊόντα υγείας σε έξι αφρικανικές χώρες.

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Ένα από τα βασικά διδάγματα της πανδημίας του κορονοϊού ήταν ότι η αυτονομία όσον αφορά τα εμβόλια και τα φάρμακα είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων υγειονομικών απειλών. Γι’ αυτό, λοιπόν, χάρη και στη στρατηγική “Global Gateway”, η “Ομάδα Ευρώπη” επενδύει μεγάλα ποσά στην τοπική παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων σε ολόκληρο τον κόσμο, διαθέτοντας πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για την Αφρική. Μεταξύ πολλών άλλων έργων, η παραγωγή εμβολίων τεχνολογίας mRNA στην Αφρική, για τους κατοίκους της Αφρικής, θα αλλάξει τα δεδομένα για την καταπολέμηση πολλών ασθενειών, από την ελονοσία έως τον κορονοϊό.»

Ενίσχυση της παγκόσμιας υγείας

Τα 500 εκατ. ευρώ που συμφώνησε σήμερα να διαθέσει η ΕΕ θα ενισχύσουν την πρόσφατη χρηματοδοτική σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates. Το συνολικό ποσό για την προώθηση της παγκόσμιας υγείας, στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, ανέρχεται πλέον σε 1,6 δισ. ευρώ.

Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση δίνει σημαντική ώθηση στην ενίσχυση των ικανοτήτων υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως και συμβάλλει στο να καταστούν πιο προσβάσιμες οι καινοτομίες στον τομέα της υγείας, στην αύξηση της ασφάλειας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμακευτικών προϊόντων και στην προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυηθεί δάνεια ύψους 500 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, κυρίως για εμπορικά βιώσιμες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, της έρευνας και ανάπτυξης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, της παραγωγής και της εμπορίας εμβολίων, φαρμάκων και ιατρικής τεχνολογίας, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική θα υλοποιηθούν από κοινού από την ΕΤΕπ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Τα έργα μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, τις προσπάθειες που γίνονται για να καταστούν οι καινοτομίες στον τομέα της υγείας, όπως τα εμβόλια και τα θεραπευτικά μέσα με βάση το mRNA, πιο προσιτές σε άτομα που ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή τις προσπάθειες για να αυξηθεί η ικανότητα των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων του τομέα της δημόσιας υγείας στις αφρικανικές χώρες.

Αυτή η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την παγκόσμια υγεία και την ανθρώπινη ανάπτυξη αναμένεται να συμπληρωθεί από αντίστοιχη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates.

Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε προϊόντα υγείας και της τοπικής παραγωγής στην Αφρική

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης ότι θα διαθέσει πρόσθετο ποσό ύψους 134 εκατ. ευρώ για την αύξηση της τοπικής παραγωγής και για την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά προϊόντα υγείας στην Αίγυπτο (3 εκατ. ευρώ), την Γκάνα (32 εκατ. ευρώ), τη Νιγηρία (18 εκατ. ευρώ), τη Ρουάντα (40 εκατ. ευρώ), τη Σενεγάλη (25 εκατ. ευρώ) και τη Νότια Αφρική (16 εκατ. ευρώ).

Τα κονδύλια θα συμπληρώσουν τις τρέχουσες δραστηριότητες της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» για την παραγωγή και την πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και τεχνολογίες υγείας στην Αφρική (MAV+), την οποία εγκαινίασε η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Μάιο του 2021 ως απάντηση στην έκκληση των Αφρικανών ηγετών για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής εμβολίων στην Αφρική, για τους κατοίκους της Αφρικής, σύμφωνα με τις συμπράξεις για την παραγωγή εμβολίων στην Αφρική που συστάθηκαν από την Αφρικανική Ένωση. Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας είναι βασική προτεραιότητα της στρατηγικής της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, η οποία αποτελεί θεμελιώδες μέρος της στρατηγικής Global Gateway, και του θεματολογίου καινοτομίας Αφρικανικής Ένωσης — Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοινώθηκε, η  πρόσθετη χρηματοδότηση θα στηρίξει τη δημιουργία βιώσιμων οικοσυστημάτων για την τοπική παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά σε έξι αφρικανικές χώρες.