ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: Ο ΟΚΥπΥ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΟΕΒ

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταγγέλλει τον ΟΚΥπΥ ότι, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με λογαριασμούς που εμπεριέχονται στον προϋπολογισμό του κράτους που εγκρίνεται από τη Βουλή, δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΟΕΒ.

Επικαλούμενη γνωμάτευση του νομικού της συμβούλου, η συντεχνία αναφέρει πως: «Ο  ΟΚΥπΥ, σύμφωνα με τον νόμο εγκαθίδρυσης του 73(Ι)2017, ως πλήρως εξαρτώμενος από το κράτος, δεν μπορεί να ενταχθεί στην ΟΕΒ καθώς,  σύμφωνα με το καταστατικό της και τη διακηρυγμένη πολιτική της, μέλη της γίνονται εργοδότες ιδιωτικού δικαίου και απαγορεύεται να γίνονται μέλη που ο λογαριασμός τους αποτελεί μέρος του γενικότερου προϋπολογισμού του κράτους».

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αναφέρει ότι «ο ΟΚΥπΥ εντάχθηκε στην ΟΕΒ για να βρίσκει αιτία να μην διαπραγματεύεται οποιαδήποτε αιτήματα υποβάλλονται από τις συντεχνίες, παραπέμποντας αυτές στους εργοδοτικούς συνδέσμους».

Επίσης, επισημαίνει πως «οι υπάλληλοι που έχουν μεταφερθεί στον ΟΚΥπΥ διατηρούν αναλλοίωτο το στάτους των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν πριν από την απόσπασή τους και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις  τους  ρυθμίζονται από τον σχετικό νόμο περί  δημοσίας υπηρεσίας και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα διαπραγμάτευσης και /ή συζήτησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά την απασχόλησή τους με άλλη εργοδοτική οργάνωση, εκτός από το κράτος».

«Είναι ξεκάθαρο ότι η ένταξη  του οργανισμού στην ΟΕΒ, ως πράξη που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του όπως καθορίζονται στον νόμο και νοουμένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει οδηγίες επί παντός θέματος, θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου», αναφέρει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Καταλήγοντας η συντεχνία, επικαλούμενη επίσης τη νομική γνωμάτευση, αναφέρει πως «αν διαπιστώσει αυθαιρεσίες και παραβίαση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων θα χρησιμοποιήσει τα “όπλα” που της παρέχει ο Νόμος»
FacebookTwitterEmail