Δεν φαίνεται να οδηγεί η νέα πρόταση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) σε συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης καθώς οι συντεχνίες την απορρίπτουν.

Ήδη η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) έχει αποστείλει στον ΟΚΥπΥ επιστολή, με την οποία απορρίπτει σχεδόν όλες τις πρόνοιες που περιλαμβάνει η πρόταση του οργανισμού.

Επιστολή στον ΟΚΥπΥ έχει αποστείλει και η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) στην οποία εκφράζει τις ανησυχίες της.

«Ο ΟΚΥπΥ μας έχει στείλει ένα πλαίσιο συλλογικής σύμβασης, τη θέση του, και μας ζήτησε να τοποθετηθούμε. Εκείνο το οποίο έχουμε διαπιστώσει κι έχουμε ενημερώσει τον ΟΚΥπΥ με επιστολή που έχουμε στείλει είναι ότι θέματα που ήταν λυμένα επανέρχονται ξανά στη συζήτηση όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση», ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑΣΥΝΟ Θεόδωρος Πετέλης.

«Νοιώθουμε σε κάποιες περιπτώσεις να κάνουμε κύκλους αντί να προχωρούμε σε συγκεκριμένα εδάφια που αφορούν τη συλλογική σύμβαση. Παράδειγμα είναι το θέμα της αύξησης, η οποία ενώ είχε συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα και ενώπιον της προηγούμενης Υπουργού Υγείας κι είχαμε ενημερωθεί από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ ότι θα προχωρούσαν να παραχωρείται αύξηση ανά έτος, στο καινούργιο πλαίσιο που μας έχουν δώσει φαίνεται να ξαναμπαίνει θέμα της αύξησης ανά τριετία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, συνέχισε, βλέπουμε άρθρα να δεσμεύουν τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση με την επόμενη συλλογική σύμβαση, όπως είναι το θέμα της κυμαινόμενης αύξησης που θα συνδέεται μετά με τη δεύτερη συλλογική σύμβαση που θα ξεκινήσει από το 2025 και μετά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας και της αξιολόγησης.

«Το θέμα της αξιολόγησης είχαμε συμφωνήσει με τον ΟΚΥπΥ ότι θα μπορούσε να γίνει αλλά για το θέμα της ανταγωνιστικότητας είχαμε πει ότι δεν δεχόμαστε τη συγκεκριμένη πρόταση του Οργανισμού», σημείωσε.

Εχουμε τελικά ζητήσει από τον ΟΚΥπΥ, είπε ο κ. Πετέλης, όπως εντατικοποιήσει τον διάλογο μέσω συχνότερων συναντήσεων ούτως ώστε να επιτελεστεί μια πρόοδος σε ένα σύντομο ορίζοντα ολοκλήρωσης της πρώτης υπογραφής συλλογικής σύμβασης

«Είμαστε πολύ θετικοί στη δημιουργία μιας συλλογικής σύμβασης και θα έπρεπε κι ο Οργανισμός να κινηθεί όσο ταχύτερα γίνεται γιατί ο ΟΚΥπΥ έχει ήδη πέντε χρόνια ζωής κι ακόμα δεν έχει προχωρήσει στην οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση κι αυτό δεν είναι υγιές», συμπλήρωσε.

Και οι υπόλοιπες τέσσερις συντεχνίες φαίνεται να προβληματίζονται και είναι έτοιμες να αποστείλουν επιστολές προς τον ΟΚΥπΥ αναφέροντας τις διαφωνίες τους.

Βασική διαφωνία, σημειώνεται, είναι το ύψος της μισθολογικής αύξησης που προτείνει ο ΟΚΥπΥ αφού, στην πρόταση του οργανισμού γίνεται αναφορά μόνο στο ποσοστό της σταθερής αύξησης που θα παραχωρείται σε ετήσια βάση και θα φθάνει το 1%, αλλά δεν καθορίζεται το ποσοστό της κυμαινόμενης αύξησης που θα δίνεται στους εργαζόμενους με συμβόλαια του οργανισμού. Σε επισυναπτόμενο ωστόσο έγγραφο, ο οργανισμός ενημερώνει τις συντεχνίες ότι ως κυμαινόμενο, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 θα υπολογίζεται ποσοστό 1% σε οριζόντια βάση.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Νίκος Γρηγορίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ότι «έχει πράγματα που δεν μας ικανοποιούν, είναι διαφορετικά από εκείνα που είχαμε την αίσθηση ότι λύθηκαν στο γραφείο του Υπουργού και θα έπρεπε ο ΟΚΥπΥ να τα περιελάβανε μέσα στην τελική του πρόταση. Γι αυτό θα ετοιμάσουμε επιστολή να τους αναφέρουμε ότι υπάρχουν σημεία που δεν είναι όπως τα έχουμε αντιληφθεί και χρειάζεται κι άλλος διάλογος».

Δεν λέμε, σημείωσε, ότι απομακρύνεται η εξεύρεση μιας αποδεκτής λύσης αλλά περιμέναμε κάτι πιο κοντά σε εκείνο που συζητήσαμε.

Η συλλογική σύμβαση την οποία προτείνει ο ΟΚΥπΥ έχει διάρκεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 και όπως αναφέρεται στην πρόταση, μέχρι τότε πρέπει να ετοιμαστεί, από κοινού, το νέο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των αυξήσεων που θα παραχωρούνται στη συνέχεια.