Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 2024

  • Κυκλοφόρησε ανανεωμένος Οδηγός καλής πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) της ΑΑΕΚ, αποτελεί ένα κατευθυντήριο αρχείο, με σύγχρονες πρακτικές και ενδεδειγμένο λεξιλόγιο, που κατευθύνουν τους αρμόδιους φορείς να αποφεύγουν φαινόμενα στιγματισμού και καταρρίπτουν ταμπού σχετικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Περισσότερα στον οδηγό στο σύνδεσμο: https://www.naac.org.cy/uploads/df1616acdE.pdf