Να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων: Κλάδος Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑΣΥΔΥ

Ο Κλάδος Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑΣΥΔΥ, με ανακοίνωσή του εκφράζει για ακόμη μια φορά την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Δημόσια Νοσηλευτήρια, αποτέλεσμα της έλλειψηςεπικοινωνίας και συνεργασίας πρώτιστα της Κεντρικής Διοίκησης του ΟKYπΥ, αλλά και των Διοικήσεωντων Νοσοκομείων με τους Επαγγελματίες Υγείας.

Έχουμε δώσει σειρά από εισηγήσεις για εξεύρεση λύσεων και τρόπων για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στα Κλινικά Εργαστήρια των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων χωρίς ποτέ να εισακουστεί καμία από αυτές.

Ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας με τους υπόλοιπους Κλάδους Επαγγελματιών Υγείας και ζητούμε από το Υπουργείο Υγείας και τον ΟKYπΥ να αφουγκραστούν τις ανησυχίες των Επαγγελματιών Υγείας έτσι ώστε να βρεθούν οι λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τα Δημόσια Νοσηλευτήρια για να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν πυλώνα της Δημόσιας Υγείας.