Μνημόνιο Συνεργασίας Medochemie – Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον τομέα της Υγείας


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία Medochemie και η Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με στόχο την από κοινού προώθηση της έρευνας. Το μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους της Medochemie, οι Δρ. Δάφνη Πίττα και Δρ. Χριστάκης Σεργίδης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι Δρ. Φίλιππος Πουγιούτας και Δρ. Χρίστος Πέτρου
Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία και ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών και προσωπικού, την ανάπτυξη και συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, την υλοποίηση ερευνητικών έργων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων, προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.
Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της εταιρείας Medochemie, Δρ. Χριστάκης Σεργίδης, το μνημόνιο είναι υψίστης σημασίας για την Κύπρο, καθώς γεφυρώνει τη συνεργασία, μεταξύ της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του τόπου, με την κυπριακή βιομηχανία.
Η ενεργοποίηση του μνημονίου αυτού, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σεργίδης, θα συμβάλει στα μέγιστα στο στρατηγικό στόχο της Medochemie, να ανεβάσει την Κύπρο στο σκαλοπάτι της παγκόσμιας καινοτομίας στο τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Παράλληλα, υπέδειξε ότι με το σημερινό μνημόνιο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Medochemie ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη φαρμάκων με μεθόδους, φιλικές προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας πράσινη χημεία. Ταυτόχρονα οι ασθενείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σεργίδης, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα θεραπευτικά σκευάσματα, τα οποία προσφέρουν την ευκαιρία για καλύτερη ποιότητα ζωής.