Κ. Ιωάννου: Οι ποσότητες εμβολίων κατά της Γρίπης είναι επαρκείς και έχουν σχεδόν διπλασιασθεί

«Η αναφορά σας  σε  ανάθεση του έργου του μαζικού εμβολιασμού αποκλειστικά στους ιδιώτες παιδίατρους  (ως οι ΠΙ των παιδιών που είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ), αδικεί  το 20% των εγγεγραμμένων ΠΙ για Παιδιά (παιδίατροι) στο ΓεΣΥ, μέλη του ΠΙΣ που είναι συνάδελφοι σας υπηρετούντες στον ΟΚΥπΥ»

Με απαντητική επιστολή του στην επιτολή που του έστειλαν σήμερα ο Πρόεδρο και Μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και ο Πρόεδρο και Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής ΠΙΣ ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρει: 

Θέμα: Θέσεις Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και Επιστημονικής Επιτροπής ΠΙΣ για τον εμβολιασμό έναντι της Εποχιακής Γρίπης 2021

1.Έχω διαβάσει την ανοικτή σας επιστολή όσον αφορά στο θέμα της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών και του αιτήματος σας   «για αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών (Κέντρα Υγείας, Κέντρα Εμβολιασμών και Σχολιατρική Υπηρεσία) που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες για την ικανοποίηση των αναγκών των πολίτων» και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα ακόλουθα:

2.Ορθώς επισημάνετε στην επιστολή σας  «το μέχρι σήμερα», αφού οι πιο πάνω δομές λειτουργούσαν προ της εφαρμογής του ΓεΣΥ, για κάλυψη των αναγκών των τότε δικαιούχων. Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού που έχει ενταχθεί με την εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας στο ΓεΣΥ, έχει την έννοια της διαπροσωπικής σχέσης με τον δικαιούχο που είναι εγγεγραμμένος στη λίστα του κάθε ΠΙ,  δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης και καταχώρησης ηλεκτρονικά του ιστορικού του δικαιούχου καθώς και την ευχέρεια του ΠΙ να ιεραρχήσει τη χορήγηση των εμβολίων ανάλογα με το προφίλ των εγγεγραμμένων δικαιούχων στον Κατάλογο του καθενός ΠΙ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογιστική διαχείριση των εμβολίων.

3.Τα Κέντρα Εμβολιασμών έχουν παραμείνει για τον εμβολιασμό του πληθυσμού που δεν είναι δικαιούχοι στο ΓεΣΥ, αλλά δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και Κάτοχοι Καρτών Νοσηλείας, καθώς και εν όψει της διαχείρισης της Πανδημίας το προσωπικό που τα στελέχωνε (Επισκέπτριες Υγείας και οι υπηρετούντες στη Σχολιατρική), έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ιχνηλάτησης.  Παράλληλα στην περίπτωση που το αίτημά σας γινόταν αποδεκτό , θα υπήρχε ο κίνδυνος μη ορθολογιστικής διαχείρισης των δικαιούχων δωρεάν χορήγησης εμβολών, αφού πέραν του Προσωπικού Ιατρού κανένας δεν έχει πρόσβαση  στο μηχανογραφικό του ΟΑΥ και στο ιστορικό του ασθενή.

4.Η αναφορά σας  δε σε  ανάθεση του έργου του μαζικού εμβολιασμού αποκλειστικά στους ιδιώτες παιδίατρους  (ως οι ΠΙ των παιδιών που είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ), αδικεί  το 20% των εγγεγραμμένων ΠΙ για Παιδιά (παιδίατροι) στο ΓεΣΥ, μέλη του ΠΙΣ που είναι συνάδελφοι σας υπηρετούντες στον ΟΚΥπΥ και καθήκοντος ως Επιστημονική Επιτροπή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου θα έπρεπε να γνωρίζετε.

5.         Σε κάθε περίπτωση είμαι σίγουρος  ότι με την ορθή οργάνωση,  στη βάση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ακολουθώντας τόσο τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί  όσο και τα χρονοδιαγράμματα που σας έχουν αποσταλεί  για τις παραδόσεις των εμβολίων, οι οποίες θα γίνονται τμηματικά με ένα χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των εμβολιασμών τον Δεκέμβριο 2020, θα αποφευχθούν τα οποία φαινόμενα συγχρωτισμού στους χώρους των ιατρείων σας, κάτι που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να αποφύγουμε την περσινή χρονιά στα Κέντρα Υγείας και Κέντρα Εμβολιασμού.

6.Θα ήθελα δε να ξεκαθαρίσω ότι οι ποσότητες και η κάλυψη των πληθυσμιακών αναγκών δεν έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρεστε στην επιστολή σας, αλλά από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών, στην οποία συμμετέχει τόσο η Παιδιατρική Επιστημονική Εταιρεία όσο και ο ΠΙΣ με τρία μέλη και εκπρόσωποι των ασθενών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, πέραν των λειτουργών του Υπουργείου Υγείας. Οι διαβεβαιώσεις που έχω λάβει είναι ότι στη βάση των ιστορικών δεδομένων και των προηγούμενων καταναλώσεων, οι ποσότητες είναι επαρκείς και έχουν σχεδόν διπλασιασθεί από την περσινή κατανάλωση χωρίς να διαφοροποιείται κατά πολύ ο καθορισμός των δικαιούχων που χρήζουν εμβολιαστικής κάλυψης με εμβόλιο γρίπης.

7.Καταληκτικά, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που έχουν να διατελέσουν οι ΠΙ (ενηλικών και παιδιών) ως πρώτη γραμμή στο θέμα της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας αλλά και στην προστασία του  Συστήματος Υγείας,  είμαι βέβαιος στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων για αντιμετώπιση αυτών των πρωτόγνωρων συνθηκών για να διεξέλθουμε με επιτυχία τη διαχείριση της Πανδημίας, αφού οι επόμενοι μήνες αναμένονται να είναι δύσκολοι. 

Κωνσταντίνος Ιωάννου – Υπουργός Υγείας