«Εφαρμογή Τεκμηριωμένης Ιατρικής στο ΓεΣΥ»: Εκπαιδευτική Διημερίδα ΟΑΥ, ΠΙΣ και Εθνικού Ινστιτούτου Κλινικής Αριστείας στην Υγεία του Ηνωμένου Βασιλείου (ΝΙCE)

Η επικείμενη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η μεταφορά τεχνογνωσίας που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, υπό την καθοδήγηση ενός διεθνούς οργανισμού εγνωσμένου κύρους, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία υιοθέτησης πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

Εκπαιδευτική Διημερίδα Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας στην Υγεία του Ηνωμένου Βασιλείου (NICE)

«Εφαρμογή Τεκμηριωμένης Ιατρικής

 στο Γενικό Συστήμα Υγείας (ΓεΣΥ)

  • Implementing Evidence based Medicine in the General Healthcare System (GHS) Cyprus»

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας στην Υγεία (National Institute for Health and Care Excellence_NICE) του Ηνωμένου Βασιλείου στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας υγείας του ΓεΣΥ ανακοινώνει την έναρξη σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες υγείας.

Η πρώτη εκπαιδευτική διημερίδα, με θέμα «Εφαρμογή Τεκμηριωμένης Ιατρικής στο Γενικό Συστήμα Υγείας (ΓεΣΥ)», θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Δεκεμβρίου 2021 στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας στην Υγεία (National Institute for Health and Care Excellence_NICE) του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διακρίνεται για το πρωτοποριακό έργο του στη βελτίωση της φροντίδας υγείας και ευημερίας ανά τον κόσμο, μέσω της παροχής βοήθειας και τεχνογνωσίας σε οργανισμούς πολλών χωρών σε θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Η συνεργασία του NICE με τον Οργανισμό έχει ως κύριο στόχο την εκπαίδευση και καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας στην προσαρμογή, υιοθέτηση και εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών καθώς και στην ανάπτυξη δεικτών ποιότητας και απόδοσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας  στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.  

Η επικείμενη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η μεταφορά τεχνογνωσίας που θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, υπό την καθοδήγηση ενός διεθνούς οργανισμού εγνωσμένου κύρους, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία υιοθέτησης πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών στα πλαίσια του ΓεΣΥ.  Παράλληλα, θα δώσει τη δυνατότητα στο προσωπικό του Οργανισμού να αναβαθμίσει την εμπειρογνωμοσύνη του καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους δικαιούχους.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας