Ετήσια Παγκύπρια Γενική Εκλογική Συνέλευση ΟΣΑΚ

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Παγκύπρια Γενική Εκλογική Συνέλευση των μελών της την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, στις 5:00 μ.μ. Η Συνέλευση θα διεξαχθεί  μέσω του  διαδικτύου, λόγω των μέτρων προστασίας των ευάλωτων ομάδων εξαιτίας του Κορωνοϊού.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη συνέλευση είναι τα πιο κάτω:

Παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΟΣΑΚ από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Μάριο Κουλούμα,

Παρουσίαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Ελεγκτών για το 2019 από Deloitte,

Λογοδοσία, συζήτηση και έγκριση αποφάσεων,

Διορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή, καθορισμός αμοιβής,

Καθώς και άλλα θέματα τα οποία εγγράφονται από τις οργανώσεις μέλη.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο καθορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΑΚ και η  Εκλογή των αξιωματούχων οι οποίοι θα απαρτίζουν τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΣΑΚ.