Η Κομισιόν εγκρίνει χρηματοδότηση για κατάρτιση επαγγελματιών υγείας σε δεξιότητες εντατικής θεραπείας

Η Κομισιόν ενέκρινε χθες τη χρηματοδότηση με 2,5 εκ. ευρώ από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, την κατάρτιση μιας πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (MEΘ – ICU) σε περιόδους ανάγκης λόγω της πανδημίας COVID-19 .

Η συγκεκριμένη σύμβαση που υπέγραψε η Κομισιόν θα παρέχει ιατρικές δεξιότητες εντατικής θεραπείας σε επαγγελματίες υγείας που δεν εργάζονται τακτικά σε ΜΕΘ και θα συμβάλει στην αύξηση της ικανότητας του προσωπικού που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε μια στιγμή που υπάρχει ανάγκη για ταχεία, προσωρινή και σημαντική αύξηση της χωρητικότητας της ΜΕΘ.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι ο COVID-19 επηρέασε σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων νοσοκομειακών κρεβατιών κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας – οδηγώντας σε αύξηση της ζήτησης των κρεβατιών ICU κατά 30 έως 40%, με αποτέλεσμα την υπέρβαση των διαθέσιμων πόρων. Αυτό το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ, θα καλύπτει τουλάχιστον 1.000 νοσοκομεία και 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές, και θα αναπτυχθεί μεταξύ Αυγούστου και Δεκεμβρίου 2020.

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε ότι “με αυτήν την απόφαση, αποδεικνύεται η περαιτέρω η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή υγείας σε όλη την Ευρώπη παρέχοντας ουσιαστική ιατρική εκπαίδευση για να διασφαλίσουμε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις για να βοηθήσουν στο εξειδικευμένο περιβάλλον των ΜΕΘ σε περιόδους κρίσης”. Όπως τόνισε η Επίτροπος: “θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορωνοϊού και να βελτιώσουν την ετοιμότητα και την ανταπόκριση τους μέσω του μέσου υποστήριξης έκτακτης ανάγκης”.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αντίδρασης στην κρίση του COVID-19, η Κομισιόν δημιούργησε εικονικά δίκτυα γιατρών που συνεργάζονται με ασθενείς με COVID-19 σε νοσοκομεία, ένα ακόμα παράδειγμα της υποστήριξης  σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εντατικής Ιατρικής.