Δρ Γιώργος Σ. Ποταμίτης, προς τη Δρ Πόπη Κανάρη: Να συμπεριφερθεί ως πολιτικός οραματιστής βοηθούμενη από τεχνοκρατικές επιτροπές

Θα χρειαστούν θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις εν σχέσει με τα ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓεΣΥ και Νοσοκομεία ΟΚΥΠΥ - Η υπουργός Υγείας θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να επιτραπεί στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓεΣΥ η δημιουργία πτέρυγας Ιδιωτικής εκτός ΓεΣΥ ιατρικής

Για να μπορέσει η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη να καθοδηγήσει σε αλλαγές που οδηγούν στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της προόδου θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως πολιτικός οραματιστής βοηθούμενη από τεχνοκρατικές επιτροπές και να υπηρετήσει τη νέα κυβέρνηση με ανθρωποκεντρική συμπεριφορά που είναι και φιλοσοφία του νέου Προέδρου, τονίζει σε δηλώσεις του στον Ιατρικό Τύπο» ο Δρ Γιώργος Σ. Ποταμίτης FEBGH π. Πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου.

Αυτό που αναμένω από τη νέα Υπουργό είναι την έντονη συνέχεια παρέμβασης της ως πολιτική προϊσταμένη του Υπουργείου, με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση της ποιότητας  στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αναφέρει ο Δρ Ποταμίτης και προσθέτει:

Στα πλαίσια της πορείας και της ανάπτυξης του συστήματος υγείας θα πρέπει να υπάρξει άριστη και χωρίς καχυποψία συνεργασία του ασφαλιστικού οργανισμού (ΟΑΥ) και της Ιατρικής Κοινότητας μέσω του ΠΙΣ και των Επιστημονικών Εταιρειών και άλλους παρόχους. Το Υπουργείο πρέπει να έχει εποπτικό ρόλο με την σύσταση ολιγομελούς Επιτροπής  μ’ εκπροσώπηση Ιατρών και Ασθενών.

Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η Επιτροπή Εθνικών Πρωτοκόλλων και Κατευθυντήριων γραμμών με συγκεκριμένες εντολές και χρονοδιαγράμματα δράσης. Τώρα πια δεν χρειάζονται προεκλογικές εξαγγελίες και υποσχέσεις. Η υιοθέτηση αλγόριθμων στην Ιατρική πράξη θα εξασφαλίσει τον περιορισμό των καταχρήσεων και των αχρείαστων ιατρικών πράξεων σε εξωνοσοκομειακό αλλά και ενδονοσοκομειακό επίπεδο.

Η Υπουργός Υγείας θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση προγραμμάτων Ιατρικής  εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με Πανεπιστημιακό Ίδρυμα να δημιουργηθεί σχολή συνεχούς εκπαίδευσης Οικογενειακών Ιατρών. Στη συνέχεια η μοριοδότηση εν σχέσει με άλλες δραστηριότητες να διαμορφώνει την αμοιβή τους στα πλαίσια συμμετοχής  στο ΓεΣΥ.

Κατ’ ανάλογο τρόπο η δραστηριότητα κάθε ειδικού ιατρού εν σχέσει με την έρευνα, την εκπαίδευση, την συμμετοχή σε συνέδρια και με πρόγραμμα μορίων αξιολόγησης να εξασφαλίζει τ’ απαραίτητα μόρια συμμετοχής στο ΓεΣΥ.

Θα χρειαστούν θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις εν σχέσει με τα ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓεΣΥ και Νοσοκομεία ΟΚΥΠΥ. Θα πρέπει νομοθετικά να απαιτείται διαμόρφωση  εσωτερικών κανονισμών ως και διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου. Όλα τα Νοσοκομεία θα πρέπει ν’ αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους, τους αριθμούς θανάτων, επιπλοκών, αριθμών επεμβάσεων ως και αναφορά της εκπαίδευσης και εμπειρίας των συνεργατών Ιατρών.

Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να προχωρεί σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και βάσει των αναφερόμενων κριτηρίων και μετά από αξιολόγηση, να παίρνει χαρακτηρισμό επιπέδου. Στα πλαίσια υγιούς ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη η κτιριακή διαμόρφωση αλλά και η τεχνολογική υποστήριξη των Νοσοκομείων ως επίσης  η εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού. 

Απαραίτητη  είναι η δημιουργία Επιτροπής Λοιμώξεων με αναφορά περιστατικών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.

Με όλα αυτά η κάθε επένδυση σε Νοσοκομειακή μονάδα δεν θα είναι απλά μια επιχειρηματική πράξη αλλά θα τίθεται ως προϋπόθεση η συμμετοχή των επενδυτών στην εξασφάλιση της ποιότητας.

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η υπουργός Υγείας θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να επιτραπεί  στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία ΓεΣΥ η δημιουργία πτέρυγας Ιδιωτικής εκτός ΓεΣΥ ιατρικής, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, σε ποσοστό νοσηλείας για να διευκολύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων για ανάπτυξη της Τουριστικής  Ιατρικής, με ανταγωνιστικά πακέτα νοσηλείας που αυτό θα σπρώξει στην προσέλευση επενδύσεων σε υψηλό επίπεδο Ιατρικής πχ. Πρωτονοθεραπείας στην Ογκολογία, Νανοχειρουργικής, Κοσμητικής Ιατρικής και άλλα.

Η μετατροπή των Νοσοκομείων ΟΚΥπΥ σε πραγματικά αυτόνομα Νοσοκομεία με δυνατότητες απόδοσης θα είναι καθοριστική πράξη στην πορεία των Υπηρεσιών Υγείας. Όλες οι κλινικές στα τμήματα των Νοσοκομείων θα πρέπει να μετατραπούν σε Κρατικές και Πανεπιστημιακές για ν’ ανοίξει ο δρόμος μεταπήδησης Ιατρών βάσει καθεστώτος συμβολαίων στις Πανεπιστημιακές και ν’ ανοίξει επίσης η συνεργασία με Ιατρούς εκτός των ΟΚΥΠΥ Νοσοκομείων  ως Επιστημονικοί συνεργάτες.

Οι Ιατροί που θα παραμείνουν στις «Κρατικές» δεν θα χάσουν τα κεκτημένα δικαιώματα. Αυτοί που θα μεταπηδήσουν στις Πανεπιστημιακές κλινικές θ’ ακολουθήσουν τον φιλόδοξο δρόμο της Έρευνας και Εκπαίδευσης έτσι θα εξασφαλιστεί χώρος εκπαίδευσης των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών η οποία στην παρούσα φάση είναι επιεικώς απαράδεκτη.

Για να μπορέσει η Υπουργός Υγείας να καθοδηγήσει για όλες αυτές τις αλλαγές που οδηγούν στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της προόδου θα πρέπει να συμπεριφερθεί ως πολιτικός οραματιστής βοηθούμενη από τεχνοκρατικές επιτροπές και να υπηρετήσει την νέα κυβέρνηση με ανθρωποκεντρική συμπεριφορά που είναι και φιλοσοφία του νέου Προέδρου. Η υπουργός Υγείας Πόπη Κανάρη έχει όλα τα χαρακτηριστικά ανθρώπου, επιστήμονα με επιτυχή πορεία σε κέντρα απόφασης που έμμεσα και άμεσα συνδέονταν με τον τομέα της Υγείας και συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση ελπιδοφόρας αλλαγής και προόδου δεν έχει περιθώρια αποτυχίας.