Αστυνομία για τα Ζώα: ανακοίνωσε τηλεφωνικούς αριθμού για αμεσότερη εξυπηρέτηση του κοινού

Νέο τρόπο επικοινωνίας, για καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του κοινού, απέκτησαν τα μέλη της Αστυνομίας για τα Ζώα. Από σήμερα, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με την Αστυνομία για τα Ζώα, μέσω συγκεκριμένων τηλεφωνικών αριθμών.