Αναγκαιότητα το εθνικό σχέδιο δράσης για θέματα ψυχικής υγείας, αναφέρει η ΔΗΠΑ-Συνεργασία

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία, κρίνει απαραίτητη την δημιουργία ειδικού συστήματος για την ψυχική υγεία και ψυχική ενδυνάμωση.

Με αφορμή τα όσα ακούστηκαν χθες στην Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κενά στον τρόπο διαχείρισης των ασθενών με ψυχικές διαταραχές, η ΔΗΠΑ-Συνεργασία τονίζει την αναγκαιότητα, κατάρτισης και υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για θέματα Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Ενδυνάμωσης.

Κρίνουμε απαραίτητη την δημιουργία ειδικού Χαρτοφυλακίου για την Ψυχική Υγεία και την δημιουργία συστήματος με υψηλής ποιότητας, ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες στην κοινωνία, με μηδενική ανοχή στο στίγμα και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Θα πρέπει το κράτος:

Α) Να επισπεύσει την ανέγερση του νέου νοσοκομείου ψυχικής υγείας στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων και να δοθεί άμεσα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της β’ φάσης του έργου.

Β) Nα αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία του 1977 για την Ψυχική Υγεία στην Κύπρο, την πολυαναμενόμενη κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να γίνει απλούστερη και σαφέστερη.

Γ) Να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να καταρτιστεί και να εμπλουτιστεί ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης ασθενών σ’ όλες τις δομές ψυχικής υγείας.

Δ) Να υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις για την προαγωγή, προστασία και ενίσχυση της ψυχικής υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού, όσο και των ευάλωτων ομάδων.

Ε) Να τεθούν γερές βάσεις για την δημιουργία και ολοκλήρωση δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

Ζ) Να ενισχύσει την ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας και προστασίας των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

Η ΔΗΠΑ-Συνεργασία θα σταθεί συμβλητική έτσι ώστε οι συμπολίτες μας που παρουσιάζουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία να μην νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το όραμά για ένα καλύτερο αύριο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία όλων, ώστε να βελτιωθεί στα μέγιστα ο τομέας της ψυχικής υγείας στην Κύπρο.