ΑΘΩΣ ΤΣΙΝΩΝΤΙΔΗΣ: Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πέραν των 120  φαρμακευτικών προϊόντων

ΕΡΕΥΝΑ: Συνέντευξη στον «ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ» του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ): Στόχος του οργανισμού είναι ο ασθενής να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις κατάλληλες διαθέσιμες θεραπείες

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πέραν των 120 φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία τα οποία είχαν συσσωρευθεί πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ, προκειμένου να αποφασισθεί κατά πόσον αυτά θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ και υπό ποιες προϋποθέσεις, αναφέρει σε δηλώσεις του στον «ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ» ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κ. Άθως Τσινωντίδης τονίζοντας ότι ο οργανισμός εργάστηκε πολύ εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τις απαντήσεις του κ. Τσινωντίδη σε σχετικές ερωτήσεις του «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»:

  • Ασθενείς και εισαγωγείς φαρμάκων δηλώνουν ότι η Κύπρος υστερεί σε σύγκριση με άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ε. στην έγκαιρη έγκριση και αδειοδότηση καινοτόμων φαρμάκων. Πώς ενεργείτε ως ΟΑΥ για ικανοποίηση των Κυπρίων ασθενών;

ΑΘΩΣ ΤΣΙΝΩΝΤΙΔΗΣ: Κατ’ αρχήν να πούμε ότι στον κατάλογο φαρμάκων περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός αυτών που ονομάζουμε καινοτόμα φάρμακα.   Όντως, με την ένταξη των εξειδικευμένων φαρμάκων στον Κατάλογο Φαρμάκων του ΓεΣΥ το Σεπτέμβριο του 2020 παρατηρήθηκε ότι υπήρχε  ένας συσσωρευμένος αριθμός φαρμάκων, περίπου 120 στον αριθμό, τα οποία θα έπρεπε να είχαν τύχει αξιολόγησης πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ και να περιλαμβάνονταν ήδη στον Κατάλογο Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

Ο οργανισμός εργάζεται πολύ εντατικά και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πέραν των 120 προϊόντων  τα οποία θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αξιολογηθούν κατά πόσον θα πρέπει να ενταχθούν σε πρωτόκολλα στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.  Να πούμε όμως ότι η αξιολόγηση αυτών των προϊόντων, που είναι η ίδια που ακολουθείται στα πλείστα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αρκετά επίπονη και χρονοβόρα.

Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι εντός του 2023 εντάχθηκαν ή καλύφθηκαν νέες ενδείξεις ή αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια των πρωτοκόλλων ώστε να συνάδουν με τις νεότερες επιστημονικές εξελίξεις για 98 θεραπείες που αφορούν 26 ασθένειες. Επιπλέον δημιουργήθηκαν /αναθεωρήθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ )  πρωτόκολλα για 28 ασθένειες  που περιλαμβάνουν 130 θεραπείες οι πλείστες των οποίων αναμένεται ότι θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ εφόσον ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την φαρμακευτική βιομηχανία, ένα ακόμη πολύ δύσκολο στάδιο πριν την ένταξη των εν λόγω φαρμάκων στον Κατάλογο Φαρμάκων του ΓεΣΥ.

Στην προσπάθεια του ο οργανισμός να δώσει επιλογές στον Κύπριο ασθενή δεν προβαίνει σε διαγωνισμούς ώστε να κατακυρώνεται η προσφορά για ένα προϊόν και ο ασθενής να μην έχει την δυνατότητα πρόσβασης στα υπόλοιπα. Για το σκοπό αυτό προχωρεί σε διαπραγματεύσεις για σύναψη «Συμφωνιών Ελεγχόμενης Εισόδου» ώστε να δίδεται στον ασθενή η επιλογή.

  • Αναφερθήκατε στη διαδικασία ότι είναι σωστή, είναι παρόμοια με άλλα συστήματα υγείας. Ο αριθμός φαρμάκων όμως είναι καθορισμένος; Και από ποιους καθορίζεται; Αναφερόμαστε σε  όσα κυκλοφορούν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Όταν λέμε εμείς, ποιοι; Το υπουργείο υγείας, ο ΟΑΥ, η κάθε φαρμακευτική βιομηχανία ή εισαγωγέας  – αντιπρόσωπος δηλώνει ότι έχω κυκλοφορήσει ένα νέο φάρμακο, ορίστε πάρτε το;

Α.Τ.:  Η Κύπρος όπως και η πλειοψηφία των  μικρών χωρών υποφέρει από το χαμηλό ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες να φέρουν κάποια φάρμακα στο νησί μας λόγω του ότι αποτελεί μικρή αγορά.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι ένα φάρμακο αξιολογείται από τον Οργανισμό εφόσον ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας, δηλαδή η φαρμακευτική εταιρεία που έχει την άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο υποβάλει αίτηση για ένταξη του φαρμάκου στον κατάλογο φαρμάκων που αποζημιώνει το ΓεΣΥ.  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χαμηλό ενδιαφέρον των κατόχων άδειας κυκλοφορίας προνοήσαμε ώστε να συμπεριλάβουμε στη νομοθεσία τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για ένταξη ενός φαρμάκου στο ΓεΣΥ  και από γιατρούς.  Δηλαδή αξιολόγηση ενός φαρμάκου μπορεί να γίνει έστω και αν η φαρμακευτική εταιρεία που έχει την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου δεν ενδιαφερθεί να υποβάλει αίτηση, φτάνει να υποβάλει αίτηση κάποιος γιατρός συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ.

  • Οι εγκρίσεις σε εθνικό επίπεδο αφορούν όλα τα φάρμακα;

Α.Τ. Η κάθε χώρα έχει την δική της ρυθμιστική αρχή για την αδειοδότηση των φαρμάκων. Στην Κύπρο την ευθύνη αυτή την έχει το Συμβούλιο Φαρμάκων. Να προσθέσω όμως ότι τα καινοτόμα φάρμακα εγκρίνονται κυρίως μετά από μια διαδικασία που ονομάζεται «κεντρική διαδικασία» η οποία διεξάγεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) .  Τα φάρμακα που έχουν «κεντρική άδεια κυκλοφορίας» δεν αξιολογούνται τοπικά από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας αφού η συγκεκριμένη άδεια κυκλοφορίας ισχύει για όλα τα κράτη μέλη του ΕΟΧ

Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος ή κανονισμός που να υποχρεώνει τις εταιρείες που κατασκεύασαν αυτά τα φάρμακα και εξασφάλισαν την κεντρική άδεια κυκλοφορίας να διαθέσουν το φάρμακο τους σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ. Έτσι, σε μικρές χώρες όπως η Κύπρος μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ένα καινοτόμο φάρμακο παρόλο που υπάρχει η κεντρική άδεια κυκλοφορίας.

  • Όταν κάποιος γιατρός συνταγογραφήσει ένα φάρμακο το οποίο ο αντιπρόσωπος δεν το εισήξε στην Κύπρο υπάρχει διαδικασία να εισαχθεί με κάποιαν άλλη διαδικασία εφόσον αυτό απαιτείται για ιατρικούς λόγους και ο θεράπων ιατρός δεν βρίσκει υποκατάστατο σε άλλο σκεύασμα;

Α.Τ: Υπάρχει αυτή δυνατότητα. Εξάλλου αυτό μπορεί να συμβεί και για φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι πολύ παλιά, και έχουν χαμηλό εμπορικό ενδιαφέρον για τις εταιρείες τους, όμως είναι απόλυτα αναγκαία. Για τα προϊόντα αυτά υπάρχει πρόνοια στον περί ΓεΣΥ Νόμο σύμφωνα με την οποία όταν ο Οργανισμός εντοπίσει ότι υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστούν, να απευθύνεται στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους δικούς του μηχανισμούς. Συγκεκριμένα γίνονται προσπάθειες από τη Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας  για αγορά του φαρμάκου από το εξωτερικό μέσω επαφών στις κατά τόπους πρεσβείες της Κύπρου ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ποσότητες για το ΓεΣΥ.  

Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαδικασία. Απλά να πούμε ότι, πάλι λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας μας,  υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου οι ελλείψεις εξειδικευμένων φαρμάκων  είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αν και οι ποσότητες που έχουμε ανάγκη είναι συγκριτικά μικρές σε σχέση με άλλες χώρες, κάποιες εταιρείες δε μας συμπεριλαμβάνουν σαν χώρα στις προτεραιότητές τους λόγω του μεγέθους της αγοράς μας.

Αλλά ακόμα και όταν γίνονται προσπάθειες εξασφάλισης φαρμάκων μέσω της πιο πάνω συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, αν η έλλειψη που παρατηρείται επηρεάζει πολλές χώρες, η εξασφάλιση έστω και μικρών ποσοτήτων από το εξωτερικό  πολλές φορές είναι αδύνατη.

  • Αυτό το ζήτημα ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις με τη συνεργασία των υπουργείων Υγείας άλλων χωρών; Έχουμε ως Κύπρος τέτοιες συνεργασίες και για εξασφάλιση χαμηλότερων τιμών στις προμήθειες φαρμάκων;

Α.Τ: Σ’ αυτό τον τομέα γίνονται κάποιες προσπάθειες, όμως μέχρι τώρα δεν υπήρξε  οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

______________________________________

  • Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην εταιρία ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΓΝΩΣΗ ΛΤΔ. * Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της εταιρείας που εκδίδει τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π. με αναφορά στην πηγή: www.iatrikostypos.com.cy / www.ygeiapress.com * Επιτρέπεται η κοινοποίηση μέσω Facebook, Twitter κ.λ.π.