Ζητούμε άμεση επανακατάθεση των Κανονισμών που αφορούν στον Μητρικό Θηλασμό

Η πρακτική εφαρμογή του δικαιώματος του παιδιού στο καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας, περιλαμβάνει και την υποχρέωση του κράτους για την εφαρμογή θετικών μέτρων σε ότι αφορά το μητρικό θηλασμό. 

Θέσαμε εκ νέου την ανάγκη επανακατάθεσης των Κανονισμών που εκκρεμούν, και η οποία βασίζεται σε υποχρέωση που απορρέει από υφιστάμενη νομοθεσία (Ο περί της Προστασίας της Μητρότητας (τροποποιητικός) Νόμος του 2018), που προβλέπει την παροχή διευκολύνσεων στις γυναίκες που θηλάζουν στον εργασιακό τους χώρο.

Σημειώνεται ότι κατατέθηκαν το 2020 και στη συνέχεια αποσύρθηκαν από την Κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Όταν θέσαμε το θέμα εκ νέου στη νέα Κυβέρνηση τον Μάϊο του 2023, λάβαμε διαβεβαιώσεις ότι το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης τους. Δυστυχώς, δέκα μήνες μετά, μας δόθηκε η ίδια απάντηση.

Οι κανονισμοί θα καθορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία χώρων, στους οποίους οι εργαζόμενες θηλάζουσες θα μπορούν να θηλάζουν τα παιδιά τους ή να αντλούν γάλα με ασφάλεια τόσο για τις ίδιες όσο και για τα βρέφη τους. Αναμένεται να καθορίσουν επίσης τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων και μητρικού θηλασμού και άντλησης γάλακτος σε δημόσιους χώρους.

Ζητούμε χωρίς άλλη καθυστέρηση, την κατάθεση των εν λόγω Κανονισμών διότι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά στη στήριξη νέων μητέρων, οι οποίες επανέρχονται στους χώρους εργασίας, και σε ό,τι αφορά στη στήριξη του κράτους στη γονεϊκότητα. 

Το ΑΚΕΛ στο πλευρό της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για επιτέλεση της αποστολής της που είναι η ολοκλήρωση του φάκελου του ασθενή

Συζητήσαμε, στην Επιτροπή Υγείας, τον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το 2024.  Είχαμε την ευκαιρία να υποβάλλουμε διάφορα ερωτήματα, κύρια για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διεργασίες για τον φάκελο του ασθενή, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη-ασθενή.

Ως ΑΚΕΛ, θα στηρίξουμε την απρόσκοπτη και χωρίς εμπόδια λειτουργία της Αρχής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.