Το ποσό των €366,4 εκ. προς το ΓΕΣΥ αφορά την μεγαλύτερη πληρωμή του κράτους κατά το 2019

Το ποσό των €366,4 εκατομμυρίων που αφορά εισφορά του Κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ), ως τρίτο συμβαλλόμενο μέρος, αποτελεί την μεγαλύτερη πληρωμή που κατέβαλε το κράτος κατά το έτος 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
 
Τα στοιχεία αφορούν πληρωμές (αγορές, χορηγίες και άλλους σκοπούς) πέραν του €1 εκατομμυρίου που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2019 από Υπουργεία/Υφυπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία της Κυβέρνησης σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.
 
Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, τα ποσά αφορούν συνολικές πληρωμές (πριν από την αφαίρεση τυχόν συμψηφισμών έναντι οφειλών προς το Κράτος).
 
Η δεύτερη μεγαλύτερη πληρωμή του κράτους κατά το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία, αφορά πληρωμές ιδίων πόρων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους €229,5 εκ. και ακολουθεί κρατική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους €85,9 εκ. και η πληρωμή προς την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ύψους €62,1 εκ. για κατανάλωση ηλεκτρισμού.
 
Ακολουθούν κρατικές χορηγίες προς τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ύψους €58,7 εκ. το ΤΕΠΑΚ ύψους €39,7 εκ., τον ΚΟΑΓ ύψους €35,9 εκ., τον ΚΟΑ ύψους €35,6 εκ., το ΡΙΚ ύψους €25,6 εκ., τον Δήμο Λευκωσίας ύψους €24,5 εκ. και τον Δήμο Λεμεσού ύψους €17,7 εκ.
 
Για την αγορά ύδατος από τον Caramondani Desalination Plants Ltd το κράτος κατέβαλε το 2019 πληρωμή ύψους €17,8 εκ., για την ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ (UNFICYP) κατέβαλε ποσό €16,5 εκ., για τηλεφωνικά τέλη προς την ΑΤΗΚ πλήρωσε €16,4 εκ. και για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές κατέβαλε €16,3 εκ. προς τον ΟΣΕΛ και €12,6 εκ. προς την ΕΜΕΛ.
 
Επίσης, μεταξύ άλλων, το κράτος πλήρωσε το 2019 συνολικό ποσό πέραν των €100 εκ. για την αγορά φαρμάκων και εμβολίων από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, ενώ κατέβαλε ποσό €9,1 εκ. για την αποπληρωμή δόσεων δανείων Δήμων και Κοινοτικών Συμβουλίων/Απαλλοτριώσεις γης.