Συστάσεις Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου για χρήση μάσκας προσώπου στα παιδιά

Συστάσεις για τη χρήση μάσκας προσώπου στα παιδιά, ως μέτρο πρόληψης έναντι του Covid-19, εξέδωσε η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τα βασικά μέτρα πρόληψης σε προσωπικό επίπεδο, όπως η τήρηση αποστάσεων (ιδανικά τα δύο μέτρα), ο καλός αερισμός κλειστών χώρων, το καλό και συχνό πλύσιμο ή αντισηψία των χεριών και η χρήση μάσκας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της: 

“Για όλα τα άτομα ηλικίας άνω των δύο ετών, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, η χρήση μάσκας είναι ασφαλής και δεν προκαλεί κανένα κίνδυνο για την υγεία. Αυτό το επιβεβαιώνει με τις συστάσεις του το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC), η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία και η Παγκόσμια Παιδιατρική Εταιρεία.

Η μάσκα προσώπου χρησιμοποιείται ως απλός φραγμός ο οποίος εμποδίζει τα σταγονίδια των εκκρίσεων του αναπνευστικού να ταξιδεύουν στον αέρα και να μολύνουν γειτονικά άτομα όταν το άτομο το οποίο την φορά βήχει, φταρνίζεται ή μιλά. Προϋπόθεση βέβαια η ορθή τοποθέτηση της μάσκας με τρόπο ώστε να καλύπτει το στόμα και την μύτη.

Η χρήση μάσκας πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην εμποδίζει είτε τη μαθησιακή διαδικασία είτε την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, με επίβλεψη και καθοδήγηση από πλευράς ενηλίκων.

Η τοποθέτηση μάσκας αντενδείκνυται σε παιδιά κάτω των 2 ετών, σε άτομα με χρόνιες καταστάσεις αναπνευστικής δυσχέρειας και σε άτομα με απώλεια αισθήσεων ή που αδυνατούν να αφαιρέσουν την μάσκα τους χωρίς βοήθεια.

Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται προσοχή ή θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως πρόσωπα με διανοητικές ή αναπτυξιακές διαταραχές ή με διαταραχές συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση η αναγκαιότητα της μάσκας θα πρέπει να συζητείται εξατομικευμένα.

Με πρόσφατη εγκύκλιο του στις 21 Αυγούστου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ), συνιστά την χρήση μάσκας στην κοινότητα στα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω

Βάσει της σύστασης του Π.Ο.Υ. , το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθόρισε το όριο ηλικίας των 12 ετών σαν την ελάχιστη ηλικία πάνω από την οποία η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε κλειστούς συνωστισμένους χώρους όπως ακριβώς ισχύει και για τους ενήλικες.

Για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που διακινούνται σε κλειστούς χώρους με αυξημένη παρουσία άλλων ανθρώπων η μάσκα συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Το πότε και πως θα χρησιμοποιείται η μάσκα στους χώρους του σχολείου θα καθοριστεί με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα που ετοιμάζονται για τους χώρους των σχολείων και τα οποία η ΠΕΚ καλεί όπως τηρηθούν αυστηρά.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό κείμενο της ΠΕΚ:

httPs://www.child.orα.cv/wp-content/uploads/2020/08/Συστάσεις-ΠΕΚ-για-μάσκα-

προσώπου-στα-παιδιά.ρόί. “