ΠΙΣ: Στις υψηλές προτεραιότητες διαλεύκανση ζητημάτων Δεοντολογίας

Aνακοίνωση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου:

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ορίζει η σχετική νομοθεσία, επανήρχισε μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω Cοvid-19 τις τακτικές της συνεδριάσεις.

Κατά την πρώτη της συνεδρία μετά την άρση των μέτρων, προέβη σε μια ευρεία ανασκόπηση των εκκρεμουσών υποθέσεων που είχε ενώπιον της ώστε να επισπευθεί η αξιολόγηση τους ενώ ταυτόχρονα εξέτασε και νέες υποθέσεις που είτε ετέθησαν μετά από καταγγελίες είτε έκρινε ότι χρήζουν αυτεπάγγελτης εξέτασης.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος διαβεβαιώνει ότι η ρύθμιση και άμεση διαλεύκανση ζητημάτων Δεοντολογίας στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, είναι στις υψηλές του προτεραιότητες.

Στόχος είναι η προστασία της αξιοπιστίας του συνόλου του ιατρικού κόσμου από μεμονωμένα περιστατικά, η προάσπιση του κύρους της επιστημονικής μας οντότητας και η διασφάλιση δεοντολογικά ορθών πρακτικών, που να τιμούν το ιατρικό λειτούργημα και να προστατεύουν τον ασθενή.

Επιτροπή Δεοντολογίας

Παγκύπριος Ιατρικός Συλλόγος