ΠΑΣΥΚΙ: «Οι ήρωες τελικά, όχι μόνο ξεχάστηκαν αλλά χρήζουν και τιμωρίας»

Με ανακοίνωσή  της, η ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ. αναφέρει:

Διαφαίνεται ότι, οι διαπραγματεύσεις – διαβουλεύσεις μεταξύ του Ο.Κ.Υπ.Υ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων αποκτούν επιπλέον χαρακτηριστικά.

Στην προσφιλή μέθοδο του Ο.Κ.Υπ.Υ να ροκανίζει το χρόνο και μαζί με αυτό τα θεμέλια των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, έχει προστεθεί τις τελευταίες μέρες, η αθέτηση των συμφωνηθέντων, όπως και η πρωτόγνωρη εισήγηση να τιμωρήσει τους Ιατρούς, σε περίπτωση μη επίτευξης των οικονομικών στόχων, μέσω της επιβολής «προστίμου».

Αν ο Ο.Κ.Υπ.Υ δεν καταφέρει να πέτυχει τους ελάχιστους από τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ποσό επιβράβευσης ή τιμωρίας των Ιατρών, αλλά για λουκέτο στον οργανισμό.

Επιπλέον γινόμαστε μάρτυρες προσπάθειας μονομερούς αφαίρεσης κεκτημένων επιδομάτων, τα οποία παραχωρήθηκαν στη βάση συμφωνιών, οι οποίες μάλιστα έχουν υπογραφεί από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.

Τα πιο πάνω μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, αφού αξιολογούνται από την συντεχνία μας ως κατάφορη παραβίαση των εργασιακών σχέσεων, που σε περίπτωση αποδοχής ή/ και επιβολής τους, οδηγούν σε απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους εργαζόμενους.

Καταγγέλλουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις – ενέργειες εκ μέρους του Ο.Κ.Υπ.Υ, ο οποίος διαφημίστηκε και δημιουργήθηκε με το σύνθημα της διοικητικής και οικονομικής αυτονόμησης, εδώ και τρία χρόνια. Επί της παρούσης, το μόνο που επιδεικνύει δυστυχώς, είναι η ιδιαίτερη οπισθοδρόμηση. Οι ευθύνες του Δ.Σ. του Ο.Κ.Υπ.Υ, ως διαχειριστής των Δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι τεράστιες.

Τα αρνητικά αποτελέσματα δυστυχώς τα επωμίζεται και θα τα επωμιστεί η κοινωνία στο σύνολο της και ο κάθε ασθενής ξεχωριστά!

Καλούμε την Πολιτεία να τοποθετηθεί. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσει αν αυτό προσδοκούσε, όταν ψήφιζε την ίδρυση του Ο.Κ.Υπ.Υ στη βάση του συγκεκριμένου μοντέλου διοίκησης.

Διαφαίνεται ότι, οι διαπραγματεύσεις – διαβουλεύσεις μεταξύ του Ο.Κ.Υπ.Υ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων αποκτούν επιπλέον χαρακτηριστικά.

Στην προσφιλή μέθοδο του Ο.Κ.Υπ.Υ να ροκανίζει το χρόνο και μαζί με αυτό τα θεμέλια των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, έχει προστεθεί τις τελευταίες μέρες, η αθέτηση των συμφωνηθέντων, όπως και η πρωτόγνωρη εισήγηση να τιμωρήσει τους Ιατρούς, σε περίπτωση μη επίτευξης των οικονομικών στόχων, μέσω της επιβολής «προστίμου».

Αν ο Ο.Κ.Υπ.Υ δεν καταφέρει να πέτυχει τους ελάχιστους από τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για ποσό επιβράβευσης ή τιμωρίας των Ιατρών, αλλά για λουκέτο στον οργανισμό.

Επιπλέον γινόμαστε μάρτυρες προσπάθειας μονομερούς αφαίρεσης κεκτημένων επιδομάτων, τα οποία παραχωρήθηκαν στη βάση συμφωνιών, οι οποίες μάλιστα έχουν υπογραφεί από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.

Τα πιο πάνω μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, αφού αξιολογούνται από την συντεχνία μας ως κατάφορη παραβίαση των εργασιακών σχέσεων, που σε περίπτωση αποδοχής ή/ και επιβολής τους, οδηγούν σε απρόβλεπτες συνέπειες για όλους τους εργαζόμενους.

Καταγγέλλουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις – ενέργειες εκ μέρους του Ο.Κ.Υπ.Υ, ο οποίος διαφημίστηκε και δημιουργήθηκε με το σύνθημα της διοικητικής και οικονομικής αυτονόμησης, εδώ και τρία χρόνια. Επί της παρούσης, το μόνο που επιδεικνύει δυστυχώς, είναι η ιδιαίτερη οπισθοδρόμηση. Οι ευθύνες του Δ.Σ. του Ο.Κ.Υπ.Υ, ως διαχειριστής των Δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι τεράστιες.

Τα αρνητικά αποτελέσματα δυστυχώς τα επωμίζεται και θα τα επωμιστεί η κοινωνία στο σύνολο της και ο κάθε ασθενής ξεχωριστά!

Καλούμε την Πολιτεία να τοποθετηθεί. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσει αν αυτό προσδοκούσε, όταν ψήφιζε την ίδρυση του Ο.Κ.Υπ.Υ στη βάση του συγκεκριμένου μοντέλου διοίκησης.

Η Πολιτεία θα πρέπει να απαντήσει ειλικρινά, όχι μόνο αν θέλει, αν χρειάζεται δυνατά Δημόσια Νοσηλευτήρια, αλλά πρακτικά πλέον να αναλάβει δράσεις».