Παρατηρείται απαξίωση στην επιστημονική και επαγγελματική μας ταυτότητα

Με ανακοίνωσή τους οι φορείς της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής καταγγέλλουν ότι από τις εισηγήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και των εκπροσώπων των γιατρών (Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Γυναικολογική Εταιρεία) διαπιστώνεται ότι: «Παρατηρείται απαξίωση στην επιστημονική και επαγγελματική μας ταυτότητα αφού τίθεται εν αμφιβόλω η ουσιαστική προσφορά της αυτόνομης φροντίδας από τους νοσηλευτές και τις μαίες».

Σε ενημερωτική επιστολή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλους αρμόδιους φορείς αναφέρουν

«16 Ιουλίου 2020

Ανοικτή Επιστολή

Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Πρόεδρο της Βουλής

Αρχηγούς κομμάτων

Υπουργό Υγείας

Πρόεδρο και μέλη Επιτροπής Υγείας της Βουλής

Πρόεδρο Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

Πρόεδρο και μέλη Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου

«Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020» και «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020»

Οι φορείς της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών – ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής – Σ.Ν.Μ, Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών – ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ) έχουν προσέλθει στη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Υγείας της Βουλής και έχουν καταθέσει τις απόψεις τους.

Όπως έχουμε διαπιστώσει από τις εισηγήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και των εκπροσώπων των γιατρών (Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Γυναικολογική Εταιρεία) στις συναντήσεις:

  1. Παρατηρείται απαξίωση στην επιστημονική και επαγγελματική μας ταυτότητα αφού τίθεται εν αμφιβόλω η ουσιαστική προσφορά της αυτόνομης φροντίδας από τους νοσηλευτές και τις μαίες.
  2. Καταστρατηγείται το δικαίωμα των γυναικών σε ελεύθερη πρόσβαση προς τη μαία. Τα επιχειρήματα που έχουν ειπωθεί για δήθεν κινδύνους από την παρακολούθηση της εγκύου και την απευθείας πρόσβαση στη μαία δεν ευσταθούν. Έχουμε κατ΄ επανάληψη τονίσει την αυτονομία της μαίας όπως προνοείται από τη σχετική εθνική νομοθεσία η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή οδηγία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει ότι η μαία είναι ο πλέον κατάλληλος επαγγελματίας υγείας για τη φροντίδα χαμηλού κινδύνου κύησης και είναι σε θέση να διεκπεραιώνει το φυσιολογικό τοκετό, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου και την αναγνώριση πιθανών επιπλοκών, καθώς και την παρακολούθηση της λεχωίδας και του νεογνού μέχρι την 28η ημέρα. Η διεθνής πρακτική που προωθεί και υιοθετεί την παρακολούθηση των γυναικών από μαία στοχεύει στη μείωση των καισαρικών και των επιπλοκών που πιθανό να προκύψουν από αυτές1, στην προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και του μητρικού θηλασμού και στη μείωση των δαπανών. Εξάλλου, επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν το μοντέλο της μαιευτικής φροντίδας ως το καλύτερο για τις γυναίκες, εφόσον παρουσιάζει λιγότερες ιατρικές παρεμβάσεις, είναι οικονομικά αποδοτικότερο και παράλληλα παρουσιάζει ψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των γυναικών από την παρεχόμενη φροντίδα.
  3. Δεν προστατεύονται επαρκώς τα άτομα με ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα. Η απευθείας πρόσβαση από προσωπικό γιατρό προς νοσηλευτή ψυχικής υγείας είναι σημαντική γιατί τα άτομα δυσκολεύονται να αποδεχτούν τη νόσο τους λόγω του κοινωνικού στιγματισμού και συχνά αποφεύγουν τη στήριξη από ψυχίατρο. Η στήριξη από επαγγελματία ψυχικής υγείας θα είναι αποτρεπτική στο να βιώσουν αρνητικές επιπτώσεις όπως νοσοκομειακή νοσηλεία και υποτροπές της νόσου. Το κόστος από τις νοσοκομειακές νοσηλείες είναι αρκετά υψηλό. Με την άμεση παραπομπή του ατόμου σε νοσηλευτή ψυχικής υγείας μειώνονται οι πιθανότητες περαιτέρω επιπλοκών και μείωση του συνολικού κόστους φροντίδας3.
  4. Παραγνώριση της πεμπτουσίας του αγαθού της υγείας, της ολιστικής φροντίδας και της διεπιστημονικής προσέγγισης αφού επιχειρείται η υιοθέτηση ενός ιατροκεντρικού μοντέλου και αμφισβητείται η συνδρομή των άλλων επαγγελματιών υγείας ακόμα και μέσα από τις προωθούμενες πρόνοιες για μη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή από τους νοσηλευτές, τις μαίες και τους άλλους επαγγελματίες υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις προς τον Ο.Α.Υ και τονίζουμε εμφαντικά ότι η πρόθεση από μέρους του Ο.Α.Υ για αλλαγή της φιλοσοφίας πρόσβασης στη μαία, με παραπομπή μόνο από γυναικολόγο όπως και η πρόθεση για δικαίωμα παραπομπής ασθενών μόνο από ψυχίατρο προς τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας μας βρίσκει αντίθετους.

Επιπρόσθετα, σας πληροφορούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών με κοινή τοποθέτησή τους τον Ιούνιο του 2020υποστηρίζουν, μεταξύ άλλωντην ανάπτυξη και αξιοποίηση των μαιών και των νοσηλευτών για μεγιστοποίηση του αυτόνομου ρόλου τους ως γέφυρες στις κοινότητες που υπηρετούν.

Καταληκτικά, η γενικότερη προσέγγιση στα θέματα της Μαιευτικής, της Ψυχικής και της Γενικής Νοσηλευτικής, μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον εκ μέρους των νοσηλευτών και μαιών και δεν θα συμβάλλονται με τον ΟΑΥ για παροχή εξωνοσοκομειακής φροντίδας ειδικότερα αν οι αποζημιώσεις είναι ασύμφορες.

Το αποτέλεσμα των πιο πάνω θα οδηγήσει στην ιδιωτική ανάγκη αποζημίωσης από τους πολίτες με επακόλουθο την επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση τους.

Για τις προωθούμενες ρυθμίσεις και τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο σας πληροφορούμε ότι θα προβούμε σε σχετική ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των θεσμικών σωμάτων της Ε.Ε καθώς και των διεθνών οργανισμών που εκπροσωπούν το επάγγελμα του νοσηλευτή και της μαίας.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να διασφαλιστεί το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη μέσα από τις αρμοδιότητες που σας παρέχει το σύνταγμα και οι νόμοι.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Λεοντίου, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ

Θεοφανώ Παπαστεφάνου, Πρόεδρος Σ.Ν.Μ   

Παναγιώτης Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Πρόδρομος Αργυρίδης, Πρόεδρος Κλάδου Γενικής Νοσηλευτικής ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ   

Ανδρέας Ανδρέου, Πρόεδρος Κλάδου Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ 

 1.     Η Κύπρος σύμφωνα με το EuropeanPerinatalHealthReports, 2018 είναι η πρώτη χώρα σε καισαρικές τομές στην Ευρώπη με 56.9%

2.     ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ2020 – TRIAD STATEMENT: International Council of Nurses – International Confederation of Midwives – World Health Organization

[ Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο μεγάλης σημασίας, λόγω του Διεθνούς Έτους του νοσηλευτή και της Μαίας και της Πανδημίας COVID-19.. Η συνάντηση Triad επικεντρώθηκε στο πώς μπορούν να προστατευτούν οι μαίες και οι νοσηλευτές, πως η ηγεσία τους διατηρείται και υποστηρίζεται, καθώς και στο πως διασφαλίζεται η συμβολή τους στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, στην καθολική κάλυψη υγείας και στη προώθηση της υγείας και ευεξίας ]

3.     Σημαντικό παράδειγμα για τον τρόπο που ένα άτομο με ψυχικές διαταραχές αξιολογείται από ψυχίατρο, αποτελεί το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας, όπου αξιολόγηση από ψυχίατρο γίνεται σε άτομα όπου η ψυχοπαθολογία τους είναι σοβαρή και τις πλείστες φορές οδηγούνται σε νοσοκομειακή νοσηλεία. Τα υπόλοιπα άτομα, τα οποία έχουν θέμα με την ψυχική τους υγεία, ως υπεύθυνο άτομο για την αξιολόγηση τους καθορίζεται ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας ο οποίος παραπέμπει ανάλογα”.