Παιδιατρική Εταιρεία-ΟΣΑΚ: Να επιλυθουν άμεσα τα προβλήματα στη διάθεση, διανομή εμβολίων στο ΓεΣΥ

Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, της Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου και του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, συμμετείχαν την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 σε τηλεδιάσκεψη, με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

 Ανακοίνωση της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου αναφέρει:
«Στο επίκεντρο της συζήτησης που διεξήχθη σε πνεύμα συναντίληψης και αλληλοκατανόησης, ήσαν τα προβλήματα και οι κοινές ανησυχίες που απασχολούν τις δύο πλευρές, σε σχέση με τα εμβόλια στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
Οι εκπρόσωποι της ιατρικής κοινότητας κατέθεσαν τον έντονο προβληματισμό τους για την επαπειλούμενη επίπτωση στην εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού της Κύπρου που με τη συμβολή της ΠΕΚ παρέμενε μέχρι τώρα σε υψηλά επίπεδα και τους συνεπακόλουθους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, με την αυξημένη πλέον πιθανότητα επανεμφάνισης επιδημιών από ξεχασμένες νόσους.
Τα προβλήματα που παρατηρούνται στη διάθεση και διανομή των εμβολίων στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ, με τις παρατεταμένες ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των παραγγελιών τους και τα οποία ήδη επισημάνθηκαν επανειλημμένα στον Υπουργό Υγείας από την ΠΕΚ, πρέπει να επιλυθούν άμεσα.
Κοινή θέση των δύο πλευρών είναι όπως αυτά τα ζητήματα τεθούν ενώπιον μιας διευρυμένης σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τον Υπουργό Υγείας, με στόχο τη λήψη εκείνων των αποφάσεων που θα διασφαλίζουν επαρκή και απρόσκοπτη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού».