ΠΑΣΥΔΥ: Ο ΟΚΥπΥ απέρριψε αιτήματα για διενέργεια εξετάσεων στα Νοσοκομειακά Εργαστήρια

Σε ανακοίνωση που εξέδωση η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει:

«Ο Κλάδος Νοσοκομειακών Εργαστηρίων εδώ και καιρό γίνεται δέκτης παραπόνων για καθυστέρηση έγκρισης ή απόρριψης αιτημάτων των διοικήσεων των Νοσοκομειακών Εργαστηρίων για εισαγωγή νέων ή συνέχιση διενέργειας, συγκεκριμένων εξετάσεων.

Τα συνεχή αιτήματα για διεκπεραίωση ορμονικών εξετάσεων και καρκινικών δεικτών στα Κλινικά Εργαστήρια των Γενικών Νοσοκομείων Λεμεσού και Λάρνακας χρονολογούνται από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του Ο.Κ.Υπ.Υ. χωρίς καμία επίσημη ανταπόκριση ενώ πρόσφατα έχει απορριφθεί το αίτημα του Κλινικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για εξετάσεις αντισωμάτων του ιού SARS-CoV-2. Όλες οι πιο πάνω εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό των εργαστηρίων για τον οποίο το κράτος έχει δαπανήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, αναστάλθηκε η διενέργεια της μοριακής εξέτασης  (RT-PCR) για τον ιό SARS-CoV-2 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού λόγω μη έγκαιρης ανανέωσης της σύμβασης για αγορά νέων αντιδραστηρίων.

Όλες αυτές οι ενέργειες αποτελούν  τροχοπέδη για τη βιωσιμότητα των Κλινικών Εργαστηρίων των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και εμπόδιο στο να συνεχίσουν να αποτελούν ουσιαστικό πυλώνα της Δημόσιας Υγείας.

Ο Κλάδος Νοσοκομειακών Εργαστηρίων δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του κύρους, της ποιότητας της δουλειάς και της ανταγωνιστικότητας των Νοσοκομειακών Εργαστηρίων».