ΟΣΑΚ: «Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες τις οποίες που του αναλογούν»

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδέσμου ασθενών Κύπρου αναφέρει:

«Τα προβλήματα τα οποία παρατηρούνται καθημερινά στον τομέα της Υγείας, οι καταχρήσεις στο Γενικό Σύστημα Υγείας, όπως και η απουσία αποτελεσματικού ελέγχου ανησυχούν τους οργανωμένους ασθενείς. Έτσι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου ετοίμασε βραχυπρόθεσμη στρατηγική στην οποία καταγράφονται οι απαιτούμενες ενέργειες δράσεις και λύσεις οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2020. 

Στόχος της ΟΣΑΚ είναι η ανταπόκριση του ΓεΣΥ στις προσδοκίες των πολιτών, όπως και η διαφύλαξη της βιωσιμότητάς του ως η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση, ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους συνανθρώπους μας.

Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΟΑΥ, ΟΚΥπΥ, Υπ. Υγείας κα), ο καθένας ανάλογα με τον ρόλο τον οποίο επιτελεί, άμεσα και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση να αναλάβει δράσεις έτσι ώστε η μεγάλη μεταρρύθμιση της δημόσιας υγείας να προχωρήσει απρόσκοπτα. Στόχος και σκοπός να μην μπορεί ο οποιοσδήποτε να θέσει σε αμφισβήτηση το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία, που δεν είναι άλλη από την ασθενοκεντρικότητα και την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών με προσφερόμενες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Επίσης η ΟΣΑΚ καταγράφει τα βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής. Αυτά περιλαμβάνουν, συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, όπως και τους Αρχηγούς ή Εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων. Παράλληλα θα επιδιωχθούν συναντήσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου παρουσία των εκπροσώπων του ΟΚΥπΥ αλλά και συνάντηση με τον ΟΑΥ, έτσι ώστε να επεξηγηθούν και συζητηθούν οι απόψεις των οργανωμένων ασθενών οι οποίες περιλαμβάνονται στη στρατηγική, έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες τις οποίες του αναλογούν.

Η στρατηγική έχει ήδη αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους, παράλληλα επισυνάπτεται για δημοσιοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.

Η ΟΣΑΚ διαβεβαιώνει τον κάθε πολίτη ξεχωριστά αλλά και όλους τους ασθενείς ότι θα συνεχίσει να επαγρυπνεί και να περιφρουρεί το ΓεΣΥ για το οποίο έχει τόσο παλέψει. Η ΟΣΑΚ δεν πολεμά το ΓεΣΥ, πολεμά για το ΓεΣΥ, το οποίο έχει το χαρακτήρα του ο οποίος πρέπει να παραμείνει αναλλοίωτος πάσει θυσία».