Υπ.Υγείας : Να προωθηθούν οι διαδικασίες που αφορούν στην πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ

Ο Υπουργός Υγείας  Κωνσταντίνος Ιωάννου μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Παρευρέθηκα σήμερα στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, όπου είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ για την πορεία εφαρμογής του οδικού χάρτη και τις ενέργειες που χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, ζήτησα από τα μέλη του Οργανισμού να προχωρήσουν άμεσα σε επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των διάφορων νομοθετικών και άλλων εκκρεμοτήτων.

Παράλληλα, επεσήμανα την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των υπηρεσιών στο Σύστημα, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους, αλλά και να προωθηθούν οι διαδικασίες που αφορούν στην πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαβουλεύσεων με τους επαγγελματίες υγείας, υπηρεσίες που στην παρούσα φάση δεν παρέχονται από το ΓεΣΥ, λόγω καθυστέρησης που προκλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τέλος, δόθηκαν οδηγίες για εντατικοποίηση των επαφών και ενίσχυση του διαλόγου τόσο με τα οργανωμένα σύνολα των ασθενών όσο και με τους εμπλεκόμενα σύνολα των επαγγελματιών υγείας και άλλους εταίρους, με στόχο την ενεργοποίηση των διαφόρων Επιτροπών για τον αποτελεσματικότερη εποπτεία και έλεγχο του Συστήματος μέσω της εφαρμογής πρωτοκόλλων και άλλων μηχανισμών.

Αναγνωρίζοντας μεν τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τον Οργανισμό για την έναρξη της 2ης φάση εν μέσω δύσκολων συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, γεγονός που ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό τους ασθενείς της Κύπρου, ζήτησα από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθιερώσει συστηματική αξιολόγηση της κατάστασης, ώστε να ελέγχεται η σωστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, και να αναπτυχθεί μηχανισμός έγκαιρης επίλυσης προβλημάτων που πιθανόν να προκύπτουν στην πορεία υλοποίησης του Συστήματος.