Κινηματική ευθυγράμμιση – Η Επανάσταση στην Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Από τον Δρα Δημήτρη Λύρα

Ορθοπαιδικό Χειρουργό

American Medical Center

Τι είναι μέθοδος της κινηματικής ευθυγράμμισης;

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος με τη μέθοδο της κινηματικής ευθυγράμμισης, είναι

ένας νέος επαναστατικός τρόπος τοποθέτησης των προθέσεων στα κατεστραμμένα από την αρθρίτιδα γόνατα. Με τη μέθοδο αυτή οι προθέσεις τοποθετούνται στη φυσική ανατομική θέση του γόνατος, η οποία είναι διαφορετική για κάθε γόνατο και διαφορετική ακόμα και μεταξύ των δύο γονάτων του ίδιου ασθενή. Έτσι το γόνατο επαναφέρεται στην προ – αρθριτική κατάσταση, εκεί δηλαδή που ήταν πριν αρχίσει η καταστροφή του χόνδρου και η παραμόρφωση.

Με την κινηματική ευθυγράμμιση το γόνατο περιστρέφεται στους 3 φυσιολογικούς

ανατομικούς άξονες περιστροφής και όχι σε άξονες μη φυσιολογικούς όπως γίνεται στις μέχρι τώρα γνωστές μεθόδους (ρομποτική, πλοήγηση, μηχανική ευθυγράμμιση κ.λπ.).

Στην κινηματική ευθυγράμμιση δεν απαιτούνται επεμβάσεις στα μαλακά μόρια της άρθρωσης διότι δε μεταβάλλεται καθόλου η κατεύθυνση της αρθρικής γραμμής του γόνατος.

Αποτέλεσμα αυτού είναι:

  • Ελαχιστοποίηση του πόνου
  • Ταχεία αποκατάσταση
  • Βάδιση χωρίς βοηθήματα από τις πρώτες κιόλας ημέρες
  • Ελάχιστο χρόνο  παραμονής στο νοσοκομείο (1 με 2 ημέρες)
  • Μεγάλο εύρος κίνησης του γόνατος από τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση

Τι διαφορετικό προσφέρει η κινηματική ευθυγράμμιση σε σχέση με τις μέχρι τώρα τεχνικές;

Μέχρι τώρα η τοποθέτηση μίας πρόθεσης στόχευε να ευθυγραμμίσει τον άξονα ισχίο – γόνατο – ποδοκνημική. Ο άξονας αυτός είναι μία γραμμή που περνάει από το κέντρο των 3 αυτών αρθρώσεων του πάσχοντος σκέλους και για λόγους ευκολίας θα αναφέρομαι στον άξονα με τον όρο ΗΚΑ (Hip – Knee – Ankle axis) (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Η κίτρινη γραμμή αντιπροσωπεύει το μηχανικό άξονα του σκέλους (ΗΚΑ άξονα) και ενώνει το κέντρο του ισχίου με αυτό του γόνατος και της ποδοκνημικής

Οι παλιές τεχνικές στόχο έχουν να ευθυγραμμίσουν το γόνατο με τον ΗΚΑ να είναι στις 180

μοίρες (Εικόνα 2). Αυτή είναι η τεχνική της Μηχανικής Ευθυγράμμισης, όπως την περιέγραψε πρώτος ο Insall το 1980 και αυτή εφαρμόζεται μέχρι σήμερα είτε πραγματοποιείται με συμβατικά εργαλεία, είτε με πλοήγηση, είτε με ρομποτική, είτε με εξατομικευμένα εργαλεία. Σκοπός του

Insall ήταν να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο η πρόθεση ώστε να ανακατανεμηθούν τα φορτία και να επιτευχθεί η μακρόχρονη επιβίωση των προθέσεων.

Εικόνα 2: Οι παλιές τεχνικές στοχεύουν στο να φέρουν τον ΗΚΑ άξονα στις 180 μοίρες, όπως αυτό φαίνεται στην μπλε διακεκομμένη γραμμή του σχήματος

Δυστυχώς όμως, η μηχανική ευθυγράμμιση αλλάζει απότομα και με βίαιο τρόπο ολόκληρη την κινηματική και την εμβιομηχανική του γόνατος. Ο ΗΚΑ είναι στις 180 μοίρες μόνο στο 2% των φυσικών γονάτων. Στα περισσότερα γόνατα η αρθρική γραμμή είναι λοξή και μετατρέπεται με τη μηχανική ευθυγράμμιση σε μία γραμμή παράλληλη στο έδαφος (ή πιο σωστά κάθετη στην κνήμη) (Εικόνα 3). Με τον τρόπο αυτό το γόνατο χάνει τη φυσική του θέση και αναγκάζεται να περιστρέφεται γύρω από μη φυσιολογικούς άξονες τους οποίους ορίζει η πρόθεση. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος για τον οποίο το 25% των ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής με την τεχνική της μηχανικής ευθυγράμμισης ΔΕΝ  είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.

Εικόνα 3: Παρατηρείστε στην πρώτη εικόνα την κλίση της αρθρικής γραμμής του γόνατος και πώς αυτή αλλάζει με την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής

Αντίθετα στην κινηματική ευθυγράμμιση μετά το χειρουργείο η αρθρική γραμμή παραμένει ως είχε, το γόνατο επαναφέρεται στην προ – αρθριτική κατάσταση και περιστρέφεται γύρω από τους φυσιολογικούς άξονες περιστροφής. Με άλλα λόγια η κινηματική ευθυγράμμιση δεν αλλάζει καθόλου τη φυσιολογική κινηματική και εμβιομηχανική του γόνατος, αντίθετα μάλιστα την επαναφέρει στην προ – αρθριτική κατάσταση (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Παρατηρείστε ότι στην κινηματική ευθυγράμμιση η αρθρική γραμμή του γόνατος παραμένει αμετάβλητη

*Ο Ορθoπαιδικός Χειρουργός Δημήτρης Λύρας έχει ειδικευθεί στο Denver, Colorado των

Η.Π.Α. στην Πρόσθια Ελάχιστης Επεμβατικότητας Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου (AMIS) και

στις Ελάχιστης Επεμβατικότητας και Εξατομικευμένες Αρθροπλαστικές του Γόνατος

(Minimal Invasive Hip and Knee Fellowship). Ανήκει στην ομάδα NeuroSpine Specialists του American Medical Center, στη Λευκωσία.

Στοιχεία Επικοινωνίας: American Medical Center / Τηλ: 22 476626 / e-mail: [email protected]r

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η άποψη των άλλων

Του Δρος Γιώργου  Πισιάρα* Κανένας δεν μπορεί να συμφωνεί μαζί σας συνεχώς, ούτε κι εσείς κατανοείτε πάντα τους άλλους. Αν περιμένετε απο τους γύρω σας...
×