Έτσι θα γίνονται τα μαθήματα χορού στι σχολές

Oδηγίες Προφύλαξης από τον COVID-19 για  Σχολές Χορού από το Υπουργείο Υγείας. 

Γενικά μέτρα:

 • Γενικές οδηγίες για αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2)  σε χώρους εργασίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του γραφείου τύπου και πληροφοριών (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg1.pdf
 • Λειτουργός ασφάλειας – Η διοίκηση της κάθε σχολής χορού θα πρέπει να καθορίσει τον λειτουργό ασφάλειας. O λειτουργός είναι ο αρμόδιος για τον έλεγχο εφαρμογής και τήρησης των πιο κάτω μέτρων.
 • Ο υπεύθυνος ασφαλείας αναλαμβάνει τον έλεγχο θερμοκρασίας (με θερμόμετρο μη επαφής) στους εισερχόμενους στη σχολή χορού. (Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι >37.3ο να επανελεγχθεί σε 10-15 λεπτά. Αν παραμένει στα ίδια επίπεδα να μην εισέλθει ο μαθητής/εκπαιδευτής στη σχολή χορού και να επικοινωνήσει με τον Προσωπικό Ιατρό)
 • Ο υπεύθυνος ασφαλείας αναλαμβάνει επίσης τη καθημερινή καταγραφή των εισερχομένων ατόμων και προγραμματίζει το χώρο και τις λειτουργίες και το ωράριο λειτουργίας ώστε:

1. Να αποφεύγεται ο συνωστισμός εντός του χώρου και της εισόδου/εξόδου

2. Να επιμερίζονται οι ομάδες και οι εργαζόμενοι κατά το δυνατό σε σταθερό πρόγραμμα ώστε σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος να διευκολύνεται η διαδικασία ανίχνευσης και ιχνηλάτησης

 • Εάν οποιοδήποτε άτομο έχει κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα η έχει έρθει σε επαφή με άτομο/α που είχε/αν τα πιο κάτω συμπτώματα η έχουν διαγνωστεί με COVID-19 τότε δεν πρέπει να προσέρχεται στην σχολή χορού.
  • Πυρετό  >37.3ο                                                  
  • Βήχα
  • Δυσκολία στην αναπνοή
  • Μυαλγίες
  • Κακουχία
  • Αγευσία/Ανοσμία
 • Συστήνεται όλα τα άτομα και οι εργαζόμενοι να εξετάζονται  στο σπίτι πριν προβούν στο χώρο της σχολής. Εάν εμφανίσουν κάποια από τα πιο πάνω συμπτώματα, θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για αυτό-παρακολούθηση και επικοινωνία με τον προσωπικό τους ιατρό.
 • Η χορευτική σχολή είναι υπεύθυνη για την προμήθεια όλων των αναγκαίων  υλικών και εξοπλισμό για προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντος χώρου όπως επίσης 1. Για την εκπαίδευση των ατόμων όσον αφορά τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας και 2. Τον έλεγχο τήρησης των εν λόγω μέτρων.
 • Συνιστάται όπως υπάρχει μια χρονική περίοδος μεταξύ των συνεχόμενων τμημάτων ούτως ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο, καθώς επίσης καλός φυσικός αερισμός και καθαρισμός του χώρου
 • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατόμων που κάνουν χορό πρέπει να είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από 2 μέτρα. Ο λόγος είναι ότι κατά την άσκηση/χορός μπορεί να εκπνέονται με μεγαλύτερη ισχύ δυνητικά μολυσμένα αναπνευστικά σταγονίδια και συνεπώς για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη σχολή χορού. Εάν απαιτείται η σωματική επαφή, οι χορευτές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μάσκα και να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά τον χορό.
 • Θα πρέπει να ακολουθούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο άθλησης του ΥΥ https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg17.pdf
 • Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός και επαρκής αερισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Ανοικτά παράθυρα). Η χρήση κλιματιστικών να γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf
 • Μετακινήσεις – Τα μέλη της σχολής χορού απαγορεύεται να ταξιδεύουν σε οχήματα που υπερβαίνουν τα τρία άτομα επιβατών ανάλογα με το εκάστοτε διάταγμα και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αερισμού μέσα στο μέσο μεταφοράς.

Προσωπική υγιεινή και απολύμανση 

 • Είσοδος/Έξοδος στους χορευτικούς χώρους με εφαρμογή υγιεινής των χεριών: Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) και εφαρμογή απαραίτητα υγιεινής των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο.
 • Πριν και μετά το ντύσιμο και χορό, τόσο ο δάσκαλος όσο και ο μαθητής πρέπει να πλένουν και να απολυμαίνουν τα χέρια τους.
 • Θα υπάρχον σταθμοί απολύμανσης χεριών με τα απαραίτητα προϊόντα (alcohol gel >60% concentration)
 • Τα προσωπικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένου και του φαγητού (snacks) και νερού πρέπει να φυλάγονται σε ειδικούς χώρους. Τα τρόφιμα (γεύματα και σνακ) πρέπει να είναι σε ατομικές κλειστές μερίδες. Το κάθε άτομο είναι υπεύθυνο να έχει μαζί του το προσωπικό ισοθερμικό παγούρι (θέρμος) και μπουκάλι νερού με γραμμένο το όνομα του. Κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων προτείνεται να υπάρχουν διαλείμματα με μικρές ομάδες και αποφυγή συνωστισμού κατά τη σίτιση. Συστήνεται πλύσιμο χεριών πριν και μετά τη σίτιση και αποφυγή ανταλλαγής αντικειμένων και φαγητών. Συστήνεται ο λειτουργός ασφάλειας να ελέγχει τη τήρηση των μέτρων και να βοηθάει στο διαμοιρασμό των φυλαγμένων τροφίμων στα άτομα.
 • Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές τις σχολής θα έχουν αρκετό χώρο όταν τρώνε για να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Ο χώρος διαλείμματος είναι καλό, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, να είναι εξωτερικός.

Απολύμανση χώρων/Αντικειμένων

 • Η χρήση δαπέδων από ξύλο (παρκέ) προτιμάται έναντι αυτών από πλαστικό. Τόσο το δάπεδο όσο και οι λοιποί χώροι θα πρέπει να καθαρίζονται καθημερινά και τακτικά σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο καθαρισμού χώρων του Υπουργείου Υγείας https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg31.pdf
 • Όλοι οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της σχολής θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν και μετά από την είσοδο σε αυτούς των μαθητών. Για αυτόν το καθαρισμό πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά (για παράδειγμα Chlorine based products 1:20 dilution η alcohol >60% concentration)
 • Η διοίκηση της σχολής είναι υπεύθυνη, ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες. Συστήνεται αποφυγή συνωστισμού και στις τουαλέτες.
 • Στο χώρο θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός και επαρκής αερισμός συνεχόμενα ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο λειτουργός ασφαλείας θα πρέπει να υποδείξει τους κατάλληλους χώρους για το κάθε τμήμα της σχολής λαμβάνοντας υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα και την απόσταση που πρέπει να έχουν τα άτομα μεταξύ τους ( ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά και 2 μέτρα απόσταση μεταξύ τους).
 • Εξοπλισμός – Όλος ο εξοπλισμός (ο οποίος πρέπει να έχει μειωθεί στα απαραίτητα) θα πρέπει να έχει απολυμανθεί. Αποτελεί ευθύνη του κατόχου εξοπλισμού.
 • Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ πόμολα πορτών, κουμπιά ανελκυστήρα κλπ.). Επίσης όλα τα αντικείμενα καθώς και ενδύματα, υποδήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους χορευτές/δασκάλους για τις ανάγκες της σχολής, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν απολυμανθεί σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά. Το ίδιο ισχύει και για ρουχισμό που φέρνουν οι μαθητές μαζί τους στην σχολή.

Εμφάνιση   Συμπτωμάτων σε Μαθητή/Προσωπικό στη Σχολή Χορού 

Πρέπει να γίνει;

 • Άμεση  επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες για παραλαβή του μαθητή τους
 • Απομόνωση του μαθητή/μέλος του προσωπικού σε προβλεπόμενο και προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από τους υπόλοιπους με την χρήση χειρουργικής μάσκας
 • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστική υγιεινή
 • Άμεση επικοινωνία με τον Προσωπικό Ιατρό
 • Για επείγοντα περιστατικά να καλείται το 1420
 • Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χωρών και επιφανειών με τη χρήση ΑΠΕ (μάσκα, γάντια και ρόμπα)  μετά την αναχώρηση του μαθητή/προσωπικού
 • Κατά τη μεταφορά του μαθητή ή μέλος του προσωπικού (ύποπτου κρούσματος COVID-19) επιβάλλεται η χρήση μάσκας από όλους τους επιβαίνοντες στο όχημα καθώς και ο φυσικός αερισμός με ανοικτά παράθυρα.
 • Μετά την έξοδο των επιβατών από το όχημα, επιβάλλεται η απολύμανση του εσωτερικού του οχήματος