Ποια τα νέα δεδομένα με την ένταξη μεγάλου ιδιωτικού Νοσοκομείου στο ΓεΣΥ


Την απόφαση για ένταξη στο ΓεΣΥ πήρε το Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Μετά την συνεδρίαση των μετοχών του Νοσοκομείου αποφασίσθηκε όπως ενταχθεί το Αρεταίειο στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση πάρθηκε παμψηφεί.