ΟΑΥ: Διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επαγγελματία Υγείας

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επαγγελματία Υγείας, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, από την 3η Αυγούστου 2020:

Ανδρέας Θεοφάνους                                                                           ΟΑΥ 15.03.006.01

Περσεφόνη Κυριάκου                                                                          ΟΑΥ 15.03.006.02

Κορίνα Κωνσταντινίδου                                                                       ΟΑΥ 15.03.006.03

Ελένη Χρυσάνθου                                                                               ΟΑΥ 15.03.006.04

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού Πληροφορικής, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, από την 3η Αυγούστου 2020:

Θάνος Μαρκίδης                                                                                  ΟΑΥ 15.03.007.01

Λοιζος Τσιάτταλος                                                                               ΟΑΥ 15.03.007.02

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, από την 3η Αυγούστου 2020:

Χριστίνα Εγγλέζου                                                                               ΟΑΥ 15.03.003.62

Ιόλη Ζιαμπάρα                                                                                     ΟΑΥ 15.03.003.63

Ιωάννα Πάζουρου                                                                                ΟΑΥ 15.03.003.64

Μελανή Παπαδιομήδους                                                                     ΟΑΥ 15.03.003.65

Μύρια Χρίστου                                                                                     ΟΑΥ 15.03.003.66