Διαγωνισμός για ανέγερση νέου κτηρίου της Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γ. Ν. Πάφου

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι στις 22 Ιουλίου 2020 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που αφορά στην ανέγερση του Νέου Κτηρίου της Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Το Έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση και η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται στο ποσό των €4.200.000 πλέον Φ.Π.Α.. Οι μελέτες και κατασκευαστικές εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 18 μηνών από την έναρξη των εργασιών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός κτηρίου το οποίο θα φιλοξενεί μια σύγχρονη λειτουργική Μονάδα Αιμοκάθαρσης για ολόκληρη την επαρχία Πάφου, με υψηλές αισθητικές και ποιοτικές απαιτήσεις, που να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των ασθενών που θα νοσηλεύονται και του προσωπικού που θα απασχολείται σε αυτό.