Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ: «Δεν είναι απλά ένας γιατρός, είναι ο δικός σου γιατρός!»

Με αυτό το μήνυμα ξεκινά η νέα  εκστρατεία ενημέρωσης του ΟΑΥ, η οποία εστιάζει στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, τον ακρογωνιαίο λίθο του Γενικού Συστήματος Υγείας.


Από την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ οι Προσωπικοί Ιατροί (ΠΙ) κλήθηκαν όχι μόνο να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους δικαιούχους, αλλά και να τους καθοδηγήσουν στο Σύστημα, εκπαιδεύοντας τους στα καινούργια δεδομένα και δυνατότητες που τους παρέχονταν. Παράλληλα, είχαν και την ευθύνη της αποφόρτισης των Ειδικών Ιατρών από περιστατικά που δεν έχριζαν κάποιας εξειδικευμένης διαχείρισης.

Ο θεσμός του ΠΙ, άλλωστε, αποτελεί μία πετυχημένη πρακτική που έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί σε πολλά συστήματα υγείας ανά τον κόσμο, ακριβώς γιατί τα οφέλη που προσφέρει στον ασθενή είναι πολύ σημαντικά. Όπως η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, θεραπείες και φαρμακευτική κάλυψη, μέσω του Προσωπικού Ιατρού, κάτι που θεωρείται ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του ΓεΣΥ και το οποίο απολαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Βασικό μέλημα του Προσωπικού Ιατρού ήταν εξαρχής η άμεση επαφή με τον ασθενή, με σκοπό την κατάρτιση ενός πλήρους ιστορικού και ενός εξατομικευμένου ιατρικού φακέλου. Όπως ακριβώς συνέβαινε δηλαδή τόσα χρόνια μέσω των παιδιάτρων, με το κάθε παιδί να έχει το δικό του γιατρό που το παρακολουθεί από τις πρώτες ημέρες της ζωής του και με τον οποίο οι γονείς διατηρούν άμεση επικοινωνία και στενή επαφή.

Οι πρώτοι 18 μήνες

Όταν την 1η Ιουνίου 2019 ξεκινούσε η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα που έπρεπε να κερδηθούν, κυρίως προς όφελος των δικαιούχων, οι οποίοι πλέον θα είχαν έναν «δικό τους» γιατρό να απευθύνονται για τα προβλήματα υγείας που τους απασχολούσαν.

Μια καινοτομία που στη διαδρομή της αντιμετώπισε προκλήσεις και δυσκολίες αλλά κατάφερε να βγει αλώβητη, πετυχαίνοντας όχι μόνο το σκοπό της, αλλά και την πλειοψηφία των -μέχρι σήμερα- στόχων της.

Στην πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσίευσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για την εφαρμογή των πρώτων 18 μηνών του Γενικού Συστήματος Υγείας, οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί:  853.422 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού.

Μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης

21 μήνες μετά, για την πλειοψηφία των δικαιούχων ο Προσωπικός Ιατρός που επέλεξαν δεν αποτελεί μόνο τον επιστήμονα που θα αποφανθεί για το πρόβλημα υγείας τους, αλλά ένα δικό τους άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ιστορικό τους και είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη της ορθής διάγνωσης και της καλύτερης δυνατής φροντίδας.

Ως το αρχικό σημείο πρόσβασης του δικαιούχου στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από το ΓεΣΥ, ο Προσωπικός Ιατρός είναι αυτός που έχει το καθήκον να εξετάσει ενδελεχώς όλες τις παραμέτρους, παρουσιάζοντας στο δικαιούχο τις επιλογές του. Αυτός είναι και ο λόγος που οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση στο Προσωπικό τους Ιατρό ο οποίος διαθέτει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως και την ιατρική κατάρτιση για να τους καθοδηγήσει ορθά στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που πρέπει να λάβουν από άλλους παροχείς και να τους παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την συντονισμένη αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών. 

Σημαντική παράμετρος στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, είναι και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει στους δικαιούχους ως προς την προστασία και τη θωράκιση της υγείας τους. Οι Προσωπικοί Ιατροί οφείλουν να προτείνουν τρόπους για να αποθαρρύνουν συνήθειες που μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του δικαιούχου, όπως είναι το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η παχυσαρκία και άλλα.

Ερωτήματα που απασχολούν

Η δημιουργία και η εφαρμογή ενός Συστήματος Υγείας που εισήγαγε πολλά και διαφορετικά νέα δεδομένα στην καθημερινότητά μας, ήταν αναμενόμενο πως θα προκαλούσε ερωτήματα ανάμεσα στους δικαιούχους. Ερωτήματα που στην πλειοψηφία τους απαντήθηκαν είτε μέσω των συστηματικών ενημερωτικών ενεργειών του ΟΑΥ, όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε εμπειρικά μετά την εφαρμογή του Συστήματος. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη κάποια που εξακολουθούν να απασχολούν μερίδα των δικαιούχων και τα οποία απαντώνται πιο κάτω:

  • Πότε ο ΠΙ με παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες;

Κατόπιν εξέτασης από τον ΠΙ και εφόσον κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας μας χρήζει περαιτέρω   διερεύνησης ή/και παροχής εξειδικευμένης φροντίδας υγείας από ειδικό ιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας, μας παραπέμπει αναλόγως. Η ιατρική του κατάρτιση, η γνώση του ιατρικού ιστορικού μας αλλά και η σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται από τη μακροχρόνια επαφή, τον καθιστά ικανό να παρέχει την κατάλληλη φροντίδα υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καθώς και να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για το χειρισμό της ιατρικής μας κατάστασης.

  • Ποια φάρμακα μπορεί να μου συνταγογραφήσει και σε ποιες εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να με παραπέμψει ο ΠΙ μου;

Το πλαίσιο στο οποίο ο ΠΙ παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας ρυθμίζεται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Μέσα σε αυτό καθορίζονται τα φάρμακα που δύναται να συνταγογραφήσει, όπως επίσης και οι εργαστηριακές/διαγνωστικές στις οποίες μπορεί να παραπέμψει το δικαιούχο.

Ο ΠΙ παρέχει στους δικαιούχους ολοκληρωμένη, συνεχή και συντονισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και εκεί που κρίνει πως πρέπει να λάβουμε φαρμακευτική αγωγή ή άλλες εργαστηριακές/διαγνωστικές εξετάσεις που ο ίδιος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει ή να μας παραπέμψει, τότε μας καθοδηγεί ώστε να λάβουμε την απαιτούμενη φροντίδα υγείας ή/και φαρμακευτική αγωγή.

  • Τι να κάνω όταν ο Προσωπικός μου Ιατρός απουσιάζει;

Όταν ο ΠΙ μας απουσιάζει ορίζει άλλο ΠΙ ο οποίος θα τον αντικαταστήσει κατά την περίοδο της απουσίας του. Παράλληλα ο ΠΙ που θα απουσιάσει, έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του, για τις διευθετήσεις στις οποίες έχει προβεί αναφορικά με την αντικατάστασή του.

  • Ως δικαιούχος έχω υποχρέωση να καταβάλω οποιαδήποτε αμοιβή στον Προσωπικό μου Ιατρό, όταν τον επισκεφτώ;

Όχι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχεις υπερβεί τον ετήσιο αριθμό επισκέψεων που ορίστηκε για την ηλικιακή ομάδα που ανήκεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΠΙ δύναται να λάβει αμοιβή από τον δικαιούχο από 0 μέχρι 15 ευρώ για κάθε επιπλέον επίσκεψη εντός του έτους. Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους κάτω των 21 ετών.