Άρχισε ο εργαστηριακός έλεγχος 10,000 εργαζομένων

Που επαναδραστηριοποιήθηκαν στην β’ και τη γ’ φάση της Στρατηγικής

Αρχίσε από χθες το πρόγραμμα για τον εργαστηριακό έλεγχο 10,000 εργαζόμενων σε χώρους/επιχειρήσεις που επαναδραστηριοποιήθηκαν στο πλαίσιο της β’ και γ’ φάσης της στρατηγικής για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Το νέο πρόγραμμα θα επιδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας, μετά από απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιουνίου 2020 και εμπίπτει στην ευρύτερη πολιτική της Κυβέρνησης για έλεγχο του γενικού πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία διεξαγωγής εργαστηριακών εξετάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τη νόσο COVID-19, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους/επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν την 1η Ιουνίου, καθώς και σε όσα υποστατικά επαναλειτούργησαν στις 9 και 13 Ιουνίου κατά τη γ’ φάση της στρατηγικής και εργάζονται σε θέσεις εξυπηρέτησης κοινού.

Συγκεκριμένα, σε εργαστηριακή εξέταση μέσω του προγράμματος μπορούν να υποβληθούν εργαζόμενοι των πιο κάτω υποστατικών:

1. Επιχειρήσεις/Χώροι που επαναδραστηριοποιήθηκαν από την 1η Ιουνίου στο πλαίσιο της β’ φάσης:

  • Βιβλιοθήκες
  • Μουσεία
  • Αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί χώροι,
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα

2. Επιχειρήσεις/Χώροι που επαναδραστηριοποιήθηκαν στις 9 και τις 13 Ιουνίου στο πλαίσιο της γ’ φάσης:

  • Εμπορικά κέντρα/πολυκαταστήματα
  • Υπηρεσίες εστίασης εσωτερικού χώρου
  • Γυμναστήρια

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σε παγκύπρια βάση, θα είναι δειγματοληπτικός και δεν θα αφορά στο σύνολο των ατόμων που εργάζονται στις εν λόγω επιχειρήσεις. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των εξεταζόμενων ατόμων ανά αριθμό εργαζομένων ανά υποστατικό:

Α/ΑΑριθμός Εργαζομένων ανά υποστατικό /χώρο εργασίαςΑρ. Εξεταζόμενων
1Μέχρι 3 εργαζόμενους1
2Μέχρι 10 εργαζόμενους3
3Μέχρι 30 εργαζόμενους6
4Μέχρι 50 εργαζόμενους10
5Μέχρι 100 εργαζόμενους30
6Από 100 εργαζόμενους και πάνω40
7Από 150 εργαζόμενους και πάνω70

Διευκρινίζεται ότι την ευθύνη για τη διευθέτηση ραντεβού έχει ο κάθε εργαζόμενος προσωπικά και όχι οι διαχειριστές των επιχειρήσεων, ενώ την ευθύνη για την οργάνωση των ραντεβού και τη δειγματοληψία έχει το εργαστήριο που ανέλαβε τη Σύμβαση.

Ο πίνακας με τα σημεία δειγματοληψίας και τον τρόπο επικοινωνίας με το εργαστήριο επισυνάπτεται.