ΠΑΣΥΚΙ: Άπαντες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει:

«Είναι πάγια θέση της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι να αποφεύγει να τοποθετείται στις περιπτώσεις που διεξάγονται επίσημες έρευνες που αφορούν Ιατρούς, αφού είναι πεποίθηση μας, ότι τέτοιες προσεγγίσεις μπορούν να διαμορφώσουν εκ των προτέρων λανθασμένα συμπεράσματα ή/ και δυνητικά να επηρεάσουν την όλη διαδικασία.

Ως εκ τούτου καλούμε άπαντες ενδιαφερόμενους να επιδείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση και να τοποθετούνται μετά τη διεκπεραίωση των αντίστοιχων ερευνών και όχι στη βάση πληροφοριών, που στοχοποιούν τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και τους Ιατρούς.

Καθ’ ύλην αρμόδιοι για την τήρηση των διαδικασιών είναι το Υπουργείο Υγείας όπως και ο Ο.Κ.Υπ.Υ και αναμένουμε από τον τελευταίο όπως επιτέλους αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, σταματήσει να παίρνει αυθαίρετες και μονομερείς αποφάσεις και εφαρμόζει τις πρέπουσες διαδικασίες που προνοούνται από νόμους και κανονισμούς.

Το καθήκον και η ευθύνη για να διασφαλίσει την απαραίτητη στελέχωση σε Ιατρούς και να υπερασπίσει το όνομα του οικοδομήματος των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων στο σύνολο τους αλλά και των ιατρών ειδικότερα, ανήκουν στον Ο.Κ.Υπ.Υ.».