25ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο IUA: Η θεματολογία κάλυψε όλο το φάσμα της Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής– Του Δρ. Νίκου Αγγελίδη

Γράφει ο Δρ Νίκος Αγγελίδης

Πραγματοποιήθηκε στο Porto της Πορτογαλίας, διαδικτυακά από τις 7 ως τις 9  Οκτωβρίου 2021, το  Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής (IUA).

Η πρωτοτυπία του ήταν η καθιέρωση διαλέξεων μικρής διάρκειας (5 λεπτών), για τη κάθε μια από τις οποίες ακολουθούσε συζήτηση 5 λεπτών, με ένα συντονιστή και με συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων. Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής ήταν να διπλασιάζεται ο αριθμός των διαλέξεων, και να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις μεγαλύτερος αριθμός ιατρών.

Από κυπριακής πλευράς παρουσιάστηκε εργασία με τίτλο  INVESTIGATION OF ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET IN A HEALTHY AND DISEASED POPULATION WITH CHRONIC DISEASES, MAINLY WITH DIABETES MELLITUS AND DYSLIPIDEMIA, στα πλαίσια έρευνας σε 6 Μεσογειακές χώρες, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από 3ετιας υπό την αιγίδα της Μεσογειακής Λίγκας Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου εξ 20 σελίδων, το οποίο συμπληρώνουν τα  άτομα τα οποία εθελοντικά και με τυχαία επιλογή συμμετέχουν στην έρευνα, έχει ανατέθει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Κατά τα άλλα, οι διαλέξεις κάλυψαν όλο το φάσμα της Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής, αποκαλύπτοντας την υπεροχή πια της ενδοαγγειακής διάγνωσης και θεραπείας έναντι στην ανοιχτή εγχείρηση. Γενικά, η τάση σήμερα είναι να γίνεται τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία λιγότερο αιματηρά, πράγμα που προτιμούν και οι ασθενείς. Τέτοιες διαδικασίες εξασφαλίζουν τον επιδιωκόμενο στόχο χωρίς ιδιαίτερο πόνο, επιτρέπουν ταχεία κινητοποίηση του πάσχοντα, και ταχεία έξοδο του από το νοσοκομείο. Το τελευταίο, έχει αντίκτυπο και στην εξασφάλιση κενών κλινών στα νοσοκομεία, πράγμα που για τις τρέχουσες εποχές πανδημίας κορωνοϊού, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Εκπληκτική επίσης είναι σήμερα η χρήση διάφορων νέων μηχανήματων, τα οποία έχουν μπει στη διαγνωστική και θεραπευτική μας φαρέτρα, μειώνοντας στο ελάχιστο τις όποιες διαγνωστικές και θεραπευτικές αμφιβολίες και γκρίζες ζώνες.

Τέλος, υπάρχει μια έκδηλη τάση πολυκεντρικών ερευνών σε κάθε πτυχή της Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής, η οποία αποδίδει καρπούς. Φαίνεται μάλιστα ότι πλησιάζει και η καθιέρωση της Αγγειολογίας σαν ξεχωριστής ειδικότητας πανευρωπαϊκά, η οποία αν, και όταν πραγματοποιηθεί, πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρει τον χαρακτήρα πολυδιάστατων εξειδικευμένων κέντρων συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων.