Όλες οι λεπτομέρειες για την  Παγκύπρια Γενική Συνέλευση Europa Donna Κύπρου 2020

Η Europa Donna Κύπρου ανακοινώνει τη σύγκληση της Ετήσιας Παγκύπριας Γενικής της Συνέλευσης, την Τετάρτη 2, Δεκεμβρίου 2020, στις 4.00μ.μ.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας της πανδημίας Covid 19, η Συνέλευση θα διεξαχθεί φέτος, διαδικτυακά και πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος Zoom.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη διάρκεια της Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 23/11/2019

Λογοδοσία από την Πρόεδρο του Συνδέσμου, κυρία Στέλλα Μάστορα για τα πεπραγμένα της περιόδου «Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019» και ενημέρωση για τον προγραμματισμό της περιόδου 2020 – 2021.

Λογοδοσία από την Ταμία του Συνδέσμου, κυρία Αριάνα Παπαδοπούλου για τους λογαριασμούς του έτους 2019 και κατάθεση της Έκθεσης Ελεγκτών από την KPMG.

Άλλα θέματα.

Τα μέλη του συνδέσμου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22 490849 προκειμένου να τους κοινοποιηθεί έγκαιρα, ο κωδικός συμμετοχής στη Συνέλευση και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 23/11/2019. 

Όλες οι λεπτομέρειες για την  Παγκύπρια Γενική Συνέλευση Europa Donna Κύπρου 2020

Η Europa Donna Κύπρου ανακοινώνει τη σύγκληση της Ετήσιας Παγκύπριας Γενικής της Συνέλευσης, την Τετάρτη 2, Δεκεμβρίου 2020, στις 4.00μ.μ.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται εξαιτίας της πανδημίας Covid 19, η Συνέλευση θα διεξαχθεί φέτος, διαδικτυακά και πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος Zoom.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη διάρκεια της Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 23/11/2019

Λογοδοσία από την Πρόεδρο του Συνδέσμου, κυρία Στέλλα Μάστορα για τα πεπραγμένα της περιόδου «Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2019» και ενημέρωση για τον προγραμματισμό της περιόδου 2020 – 2021.

Λογοδοσία από την Ταμία του Συνδέσμου, κυρία Αριάνα Παπαδοπούλου για τους λογαριασμούς του έτους 2019 και κατάθεση της Έκθεσης Ελεγκτών από την KPMG.

Άλλα θέματα.

Τα μέλη του συνδέσμου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22 490849 προκειμένου να τους κοινοποιηθεί έγκαιρα, ο κωδικός συμμετοχής στη Συνέλευση και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης 23/11/2019.