Χριστούγεννα: Γιατί τα εμφράγματα αυξάνονται τις γιορτές

Ο συνδυασμός παραγόντων που ανεβάζει το ρίσκο.