ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: Ποιοι εξαιρούνται από τη διενέργεια rapid test

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιτήρησης της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, έτσι ώστε οι επιδημιολογικοί δείκτες να αξιολογούνται σε τακτική βάση, υπενθυμίζεται προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους ότι ποσοστό 50% των εργαζομένων που συνεχίζουν να εργάζονται με φυσική παρουσία, υποβάλλεται σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε εβδομαδιαία βάση. Σε επιχειρήσεις/υπηρεσίες, όπου ο αριθμός των εργοδοτουμένων που εργάζεται με φυσική παρουσία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα, η διενέργεια τεστ είναι υποχρεωτική για όλα τα άτομα.

Στόχος είναι, μέσω των αυξημένων τεστ, να εντοπίζονται έγκαιρα και να απομονώνονται τα θετικά περιστατικά, περιορίζοντας έτσι τη διασπορά του ιού εντός των χώρων εργασίας και, κατ’ επέκταση, στο ενδο-οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι την ημέρα του Πάσχα, οι κοινωνικές επαφές ήταν πιο αυξημένες, αλλά και ενόψει της επιστροφής μετά τις εορτές του Πάσχα της πλειοψηφίας των εργαζομένων στην εργασία τους από αύριο, καλούνται οι εργοδοτούμενοι να υποβληθούν σε τεστ στα σημεία δειγματοληψίας που λειτουργούν σε όλες τις Επαρχίες είτε μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας δωρεάν ή σε ιδιωτικά εργαστήρια με ιδία έξοδα.

Υπενθυμίζεται πως οι πιο κάτω κατηγορίες εργαζομένων εξαιρούνται της υποχρέωσης για διενέργεια rapid test αντιγόνου εβδομαδιαία:

  • Άτομα που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της COVID-19 από τη Δημοκρατία, έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα με οποιοδήποτε αδειοδοτημένο εμβόλιο και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης, και
  • Άτομα που έχουν διαγνωστεί θετικά στη νόσο COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες.