Υπογραφή Συμβολαίου Medochemie – ΙδΕΚ

Το συμβόλαιο του έργου INNOVATE/0719/0083, υπέγραψαν η φαρμακοβιομηχανία Medochemie και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Η τελετή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙδΕΚ, ενώ το συμβόλαιο υπέγραψαν ο Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Medochemie, Δρ. Χριστάκης Σεργίδης και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, Θεόδωρος Λουκαΐδης.

Το έργο INNOVATE/0719/0083 επιλέγηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις – RESTART 2016-2020». Στόχος του έργου είναι η παραγωγή ενός καινοτόμου φαρμάκου νέας γενιάς, επίτευγμα το οποίο αναμένεται να ανεβάσει την κυπριακή φαρμακοβιομηχανία ψηλά στο χάρτη της παγκόσμιας καινοτομίας, στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Medochemie Δρ. Χριστάκης Σεργίδης, η υλοποίηση της Ερευνητικής πρότασης, που ενεργοποιείται με την υπογραφή του συμβολαίου, είναι υψίστης σημασίας, καθώς αναμένεται να προσφέρει καλύτερη και φθηνότερη θεραπεία, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές.

Μάλιστα υπέδειξε ότι οι επτά εμπειρογνώμονες αξιολογητές της ερευνητικής πρότασης θεώρησαν σαν παγκόσμια καινοτομία, τόσο την παραγωγή του φαρμακευτικού αυτού σκευάσματος, όσο και τον τρόπο που θα μεταφέρεται και θα δρα στο παχύ έντερο. Το δραστικό συστατικό του φαρμάκου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σεργίδης, θα ελευθερώνεται με αργό ελεγχόμενο τρόπο που θα αυξάνει τον χρόνο τοπικής παραμονής και δράσης του στο έντερο, συμβάλλοντας στη θεραπεία φλεγμονωδών νόσων, όπως η IBD (ασθένεια Crohn και ελκώδης κολίτιδα).

Λαμβάνοντας το λόγο ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, Δρ. Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, χαιρέτισε την υπογραφή του συμβολαίου χρηματοδότησης του έργου, το οποίο επιλέγηκε μέσα από μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, τονίζοντας τη σημαντικότητά του στο χώρο της υγείας.  Ο Δρ. Μαστρογιαννόπουλος ανέφερε επίσης ότι η καινοτόμος δραστηριότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, όπως αυτή της Medochemie, είναι ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια επίτευξης του στρατηγικού στόχου, να καταστεί η καινοτομία ως βάση βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας μας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν προσηλωμένοι σε δράσεις, με στόχο την εδραίωση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, αποδοτικού και ανταγωνιστικού οικοσυστήματος, το οποίο θα αποφέρει προστιθέμενη αξία και κοινωνικό-οικονομικά οφέλη στη χώρα μας.