Υπηρεσίες λογοπαθολόγων εντός ΓεΣΥ

- Απλές απαντήσεις και πληροφορίες για μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες ειδικοτήτων στον κατάλογο του ΓεΣΥ

Η ένταξη των Λογοπαθολόγων στο ΓεΣΥ έγινε στις αρχές Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Β’ φάσης του Συστήματος. Λίγους μήνες προηγουμένως, το ΓεΣΥ είχε ήδη προσθέσει στους καταλόγους του και τις υπηρεσίες άλλων επαγγελματιών υγείας, νοσηλευτών συμπεριλαμβανομένων των Εργοθεραπευτών, των Φυσιοθεραπευτών, των Κλινικών Διαιτολόγων, , των Νοσηλευτών Γενικής Νοσηλευτικής και των Κλινικών Ψυχολόγων.

Οι Λογοπαθολόγοι, με την ένταξή τους στο ΓεΣΥ, προσφέρουν υπηρεσίες τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, με τον κατάλογο δραστηριοτήτων τους να περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Στη πρώτη φάση της διαδικασίας, τη δυνατότητα για έκδοση παραπεμπτικών για τους Λογοπαθολόγους του ΓεΣΥ έχουν γιατροί που ανήκουνστις ειδικότητες της γαστρεντερολογίας, γηριατρικής, ιατρικής γενετικής, νευρολογίας, παθολογίας, παιδιατρικής, παιδοψυχιατρικής, πνευμονολογίας, παθολογικής και ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, στοματογναθοπροσωποχειρουργικής, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ψυχιατρικής και ωτορινολαρυγγολογίας, καθώς και γιατροί με εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία, στην παιδονευρολογία και στην εντατική θεραπεία νεογνών.  

Τα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τους ειδικούς ιατρούς αφορούν σε 3 ή 6 συνεδρίες με δικαίωμα ανανέωσης, ανάλογα με τον μέγιστο αριθμό καθορισμένων συνεδριών που δικαιούται ο δικαιούχος, με βάση τις ανάγκες του στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Για δικαιούχους άνω των 12 ετών, ο μέγιστος αριθμός συνεδριών που δικαιούνται μέσω του ΓεΣΥ καθορίζεται στις 9, για κάθε σύμπτωμα, ενώ για παιδιά μέχρι 12 χρόνων, παρέχονται μέχρι και 18 συνεδρίες ανά σύμπτωμα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να δώσει το δικαίωμα για επιπλέον συνεδρίες εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, βάσει σχετικής τεκμηρίωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Λογοπαθολόγο και τον Ειδικό Ιατρό. Οι Προσωπικοί Ιατροί δεν μπορούν να υποβάλουν ανάλογο αίτημα.

Όπως και σε κάθε άλλη υπηρεσία εντός του ΓεΣΥ, με την αλλαγή του χρόνου ο δικαιούχος δύναται να λάβει και άλλες θεραπείες νοούμενου ότι η διάγνωση εντάσσεται σε αυτές που το ΓεΣΥ αποζημιώνει.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει καταρτίσει κατάλογο καταστάσεων (συμπτωμάτων) οι οποίες δύναται να λάβουν  υπηρεσίες λογοθεραπείας από ειδικό επαγγελματία. Σε αυτές εντάσσονται μεταξύ άλλων η δυσαρθρία, το τραύλισμα, η αφωνία, η διαταραχή σίτισης βρεφικής και παιδικής ηλικίας κ.α.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Πέραν των καθορισμένων από τον Οργανισμό κανονισμών που διέπουν τους άλλους επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Λογοπαθολόγων, υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν και έχουν προβλεφθεί από το Σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ένας Λογοπαθολόγος, συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ, έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες εκτός Συστήματος, εφόσον αυτές δεν εντάσσονται σε αυτές που αποζημιώνει ο Οργανισμός,  ωστόσο οφείλει να ενημερώσει τον δικαιούχο ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι εκτός πλαισίου και δεν αποζημιώνονται. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων που δικαιούται, όπως αυτός ορίζεται από τον Οργανισμό.

Επίσης, ένας Λογοπαθολόγος έχει τη δυνατότητα , εφόσον το επιλέξει, να παρέχει υπηρεσίες και κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, παρόλα αυτά ο Οργανισμός τονίζει πως είναι σημαντικό οι θεραπείες να έχουν εύλογη συνολική χρονική διάρκεια, εντός της ίδιας ημέρας, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους δικαιούχους.

Μία άλλη παράμετρος που προκύπτει είναι οι επισκέψεις κατ’ οίκον. Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών που έχει συμφωνηθεί. Ωστόσο εάν η κατάσταση του δικαιούχου είναι τέτοια που δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να το πράξει και να αποζημιωθεί από τον Οργανισμό με βάση τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο υφιστάμενο πακέτο υπηρεσιών.