Υπέρβαροι πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους – Στην Κύπρο υπέρβαροι το 59% των ανδρών και το 41% των γυναικών

Υπέρβαροι πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους - Στην Κύπρο υπέρβαροι το 59% των ανδρών και το 41% των γυναικών

Το 53% των Ευρωπαίων ενηλίκων είναι υπέρβαροι, το 45% έχουν κανονικό βάρος, ενώ σχεδόν ένα 3% του πληθυσμού, είναι ελλιποβαρείς, σύμφωνα με το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ), τον δείκτη που συσχετίζει το ύψος με το βάρος των ατόμων, υπολογίζοντας αρκετά καλά τα επίπεδα λίπους του σώματος.

Το πρόβλημα της παχυσαρκίας αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη, οδηγώντας σε σημαντικό κίνδυνο για αύξηση των χρονίων παθήσεων όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος και συγκεκριμένοι καρκίνοι. Παράλληλα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί και να ευθύνεται και για μια σειρά ψυχικών παθήσεων, ενώ το έμμεσο κόστος που προκαλείται στα συστήματα υγείας ασκεί σημαντικές πιέσεις στους πόρους υγείας.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά παχυσαρκίας εντοπίζονται στις ηλικίες μεταξύ 65-74 ετών όπου το 66% των ατόμων αυτής της ηλικίας είναι υπέρβαροι και το 22% είναι παχύσαρκοι. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών με το 62% αυτών να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ από τα 75 έτη και πάνω τα αντίστοιχα ποσοστά μειώνονται κάτω από το 60%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας εντοπίζονται στις ηλικίες 18-24 ετών, όπου οι υπέρβαροι είναι 25% και οι παχύσαρκοι 6%.

Σημαντικό ρόλο στα επίπεδα της παχυσαρκίας παίζει και το μορφωτικό επίπεδο, αφού το 59% των ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι υπέρβαροι. Το ίδιο ποσοστό μειώνεται στο 54% για όσους έχουν μέση εκπαίδευση και ακόμη περισσότερο, στο 44% όταν το μορφωτικό επίπεδο είναι υψηλό. Παχύσαρκοι είναι το 20% των ενηλίκων με χαμηλή εκπαίδευση, 17% αυτών με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης και 11% αυτών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από τα πρώτα αποτελέσματα της Έρευνας Ευρωπαϊκής Υγείας που ανακοίνωσε η Eurostat σήμερα. Η έρευνα μετρά το επίπεδο υγείας, τις παραμέτρους που προσδιορίζουν το επίπεδο υγείας και τη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους ευρωπαίους πολίτες.

Διαφορές μεταξύ κρατών

Το ποσοστό υπέρβαρων διαφέρει μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε., με τα υψηλότερα ποσοστά (65%) να καταγράφονται στην Μάλτα και Κροατία και τα χαμηλότερα στην Ιταλία (46%), Γαλλία (47%) και το Λουξεμβούργο (48%).

Επίσης υψηλότερα ποσοστά αυξημένου βάρους παρατηρούνται στους άνδρες έναντι των γυναικών, με τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων να εντοπίζονται στο Λουξεμβούργο όπου υπέρβαροι είναι το 59% των ανδρών έναντι του 38% των γυναικών, στην Τσεχία όπου υπέρβαροι είναι το 70% των ανδρών έναντι του 51% των γυναικών και στην Κύπρο, όπου υπέρβαροι είναι το 59% των ανδρών έναντι του 41% των γυναικών.

Η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στη μέση της κατάταξης μεταξύ των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, με 41,8% του πληθυσμού να διατηρούν κανονικό βάρος, ένα 38,8% του πληθυσμού να είναι υπέρβαροι και ένα 17,2% παχύσαρκοι, ενώ το υπόλοιπο 2,2% να είναι ελλιποβαρείς.