Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετέχει σ’ ένα καινοτόμο έργο στον τομέα της παιδιατρικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης που στόχο έχει τη δημιουργία ενός Εικονικού Νοσοκομείου Παιδιών για τη Μάθηση της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής (Virtual Children’s Hospital for Learning Pediatric Nursing – VLPN), με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας και εικονικής προσομοίωσης.

Μέσα σ’ ένα διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (VRLE), οι φοιτητές/ριες παιδιατρικής νοσηλευτικής θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, μέσω διαδραστικών και  αυτοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων.

Η πλατφόρμα μάθησης εικονικής πραγματικότητας (VRLE) θα περιλαμβάνει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, 3D μοντέλα, διαδραστικά τεστ), σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην φροντίδα υγείας του παιδιού το οποίο θα ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών του κάθε Πανεπιστημίου που συμμετέχει στο έργο.

Για την υποστήριξη των μαθησιακών πρακτικών, θα αναπτυχθούν κινούμενοι ασθενείς και avatars που θα αντιπροσωπεύουν τους/τις φοιτητές/ριες και τους/τις εκπαιδευτικούς τους και θα χρησιμοποιηθούν στην πλατφόρμα VRLE.

Η εικονική μάθηση είναι εύκολη στην πρόσβαση και στην χρήση για τους/τις φοιτητές/ριες και τους/τις εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, παρέχει το έδαφος για βιωματική μάθηση βασισμένη στις ικανότητες του/της εκπαιδευόμενου/εκπαιδευόμενης και μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα/ασύγχρονα σε ομαδικό/ατομικό επίπεδο.

Το VRLE επιτρέπει περαιτέρω στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις φοιτητές/ριες να αλληλοεπιδρούν σε  εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρακολουθώντας κοινά εργαστήρια και σεμινάρια στο πλαίσιο του Εικονικού Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

Οι φοιτητές/ριες  θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν και να συγκρίνουν τις πρακτικές Παιδιατρικής Νοσηλευτικής της χώρας τους καθώς και της κουλτούρας τους, εμπλουτίζοντας και ενισχύοντας έτσι το μαθησιακό αποτέλεσμα. Η διεθνής πτυχή ενισχύει επιπλέον τη συνεργασία στα Ευρωπαϊκά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών/ριών καθώς και των εκπαιδευτικών.

Ταυτότητα του έργου:

Αριθμός έργου: 2023-1-FI01-KA220-HED-000166447

Διάρκεια έργου: 01.10.2023 – 30.09.2026

Επικεφαλής εταίρος: Turku University of Applied Sciences (Φινλανδία)

Συνεργαζόμενοι οργανισμοί:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας (Κύπρος),

Tartu Health Care College (Εσθονία)

Πηγή χρηματοδότησης: Erasmus+ Cooperation Partnerships

Συνολική χρηματοδότηση έργου: €480.000

Ερευνητική ομάδα έργου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Χριστιάνα Νικολάου (Επιστημονική Συντονίστρια Συνεργαζόμενου Φορέα – ΤΕΠΑΚ)

Ουρανία Κολοκοτρώνη, Νίκος Μίτλεττον, Κοραλία Μιχαήλ, Ιωάννα Μενίκου, Ιωάννα Πιερή

Υπεύθυνη διαχείρισης έργου: Μαριάννα Μώρ