ΤΗΣ ΔΡΟΣ. ΜΑΡΩΣ ΚΛΗΡΙΔΟΥ*

Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αποτελεί το μοναδικό δευτεροβάθμιο ΤΑΕΠ της επαρχίας, εξυπηρετώντας ένα μόνιμο πληθυσμό πέραν των 150 χιλιάδων ατόμων, επιπρόσθετων των τουριστών και επισκεπτών της πόλης. Το ΤΑΕΠ του ΓΝ Λάρνακας διαχειρίζεται κατά μέσον όρο 120 ασθενείς ανά 24ωρο, αριθμός που αυξάνεται κατά πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες, φτάνοντας τους 140 ανά 24ωρο.

Το Τμήμα, έχει ως αποστολή του τη φροντίδα επειγόντων περιστατικών κάθε μορφής, διασώζοντας ζωές σε κίνδυνο και αποτρέποντας κατά το δυνατόν, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πασχόντων. Στόχος του είναι η συνεχής αναβάθμιση του, ούτως ώστε να καταστεί ένα πρότυπο διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο επείγουσας ιατρικής, το οποίο θα παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες φροντίδας εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, μέσα από την πιστή εφαρμογή τεκμηριωμένων κλινικών πρωτοκόλλων.

Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα και συνεχή προσπάθεια του ΟΚΥπΥ, μέσα και από σειρά αναπτυξιακών έργων σε διάφορες Κλινικές και Τμήματα των Νοσηλευτηρίων του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός προχωρά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΤΑΕΠ Λάρνακας. Τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει, και αναμένεται να ολοκληρωθούν στους επόμενους μήνες. Με την ολοκλήρωσή τους, ο χώρος του ΤΑΕΠ θα μεταμορφωθεί σε ένα υπερσύγχρονο τμήμα παροχής άμεσης φροντίδας. Συγκεκριμένα, ο χώρος του Τμήματος με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να τετραπλασιαστεί ακολουθώντας τις σύγχρονες προδιαγραφές των Νοσηλευτηρίων και τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθιστώντας το Τμήμα, εφάμιλλο με αντίστοιχα του εξωτερικού.

Το νέο ΤΑΕΠ θα διαθέτει 15 κλίνες (10 εξεταστικές και 5 κλίνες βραχείας) οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά στην γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Το έργο για αναβάθμιση του ΤΑΕΠ, προνοεί μεταξύ άλλων την δημιουργία σύγχρονων και μοντέρνων χώρων όπως:

  • Αναμονής ασθενών
  • Διαλογής περιστατικών
  • Ταχείας εξυπηρέτησης μη επειγόντων περιστατικών (Fast Track)
  • Αναμονής παιδιατρικών περιστατικών – παιδιατρικό εξεταστήριο
  • Δωμάτιο γύψου
  • Λοιμωδών νοσημάτων με αρνητική πίεση με ξεχωριστή είσοδο (2 κλίνες)
  • Δωμάτιο τραύματος 3 κλινών
  • Δωματίο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), 3 κλινών για αντιμετώπιση ασθενών υψηλής προτεραιότητας με επηρεασμένες ζωτικές λειτουργίες.

Σύγχρονος Εξοπλισμός

Παράλληλα με την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων, το Τμήμα θα ενισχυθεί αριθμητικά με επιπλέον προσωπικό σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες, που σε συνδυασμό με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής και τη Διαπίστευση του Τμήματος με βάση Διεθνή Πρότυπα Διαπίστευσης, θα διαθέτει όλα τα εφόδια για παροχή ύψιστης ποιότητας φροντίδας.

Αναγνωρισμένο Κέντρο Εκπαίδευσης

Το Τμήμα αποτελεί επίσης αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης φοιτητών ιατρικής και νοσηλευτικής στην Επείγουσα Ιατρική, όπως επίσης και ειδικευόμενων ιατρών. Ταυτόχρονα, συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης των Υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας (εκπροσωπώντας τον ΟΚΥπΥ), στην εκπόνηση διαδικασιών διαχείρισης ασθενών και ιατρικών πρωτοκόλλων του ΟΚΥπΥ για τα ΤΑΕΠ. Επιπρόσθετα συμμετέχει στις ομάδες εργασίας του ΟΚΥπΥ για τις ανάγκες του ΟΠΣΥ II (νέο λογισμικό).

Στόχος του ΟΚΥπΥ, είναι μέσα από τα ΤΑΕΠ στα Νοσοκομεία του σε όλες τις Επαρχίες, να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στα επείγοντα περιστατικά και μέσα από στοχευμένες ενέργειες να αναβαθμίζεται και να εξελίσσεται, καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών Παγκύπρια, χωρίς διακρίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία με το ΤΑΕΠ του ΓΝ Λάρνακας του ΟΚΥπΥ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος ή να καλέσετε στο 24800370.

*Βοηθός Διευθύντρια Παθολογίας, Υπεύθυνη ΤΑΕΠ ΓΝ Λάρνακας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας