Το Δικαστήριο απέρριψε αίτημα 103 πολιτών για SafePass και χρήση μάσκας

Το Δικαστήριο απέρριψε αίτημα 103 πολιτών για SafePass και χρήση μάσκας

Με σημερινή απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας απερρίφθη στο σύνολό της η ενδιάμεση αίτηση, που καταχώρισαν 103 πολίτες της Δημοκρατίας, με την οποία αιτούνταν την έκδοση αριθμού προσωρινών διαταγμάτων, με τα οποία να απαγορεύεται στη Δημοκρατία να επιβάλλει και να υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, την προσκόμιση αρνητικής εξέτασης για την ασθένεια του Covid-19 ή την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αποδεικτικού νόσησης, ως προϋπόθεση για την είσοδο και/ή την παρουσία σε διάφορους χώρους (SafePass), καθώς και την υποχρεωτική χρήση μάσκας.
 
Το Δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, ότι η διαδικασία έκδοσης των Διαταγμάτων ήταν καθόλα νόμιμη και η εκχωρημένη στον Υπουργό Υγείας εξουσία για έκδοσή τους, ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Σύμφωνα με την απόφαση του, το Δικαστήριο αναφέρει ότι οι Αιτητές δεν έχουν ορατή πιθανότητα επιτυχίας στην αγωγή τους, απορρίπτοντας τη θέση τους περί αντισυνταγματικότητας και παρανομίας των Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας.
 
Πιο συγκεκριμένα, η δικαστική απόφαση αναφέρει πως τα προσβαλλόμενα μέτρα δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρεπή διαβίωση και δεν συνιστούν απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, ενώ σημειώνει πως δεν υφίσταται θέμα απαγόρευσης εισόδου στη Δημοκρατία, ενώ οι όροι που τέθηκαν για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, ουδόλως συνιστούν παραβίαση αυτού.
 
Επίσης, η απόφαση υπογραμμίζει πως το δικαίωμα στην ελευθερία, στην ελευθερία μετακίνησης, στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, στην εκπαίδευση, στο συνέρχεσθαι ειρηνικώς, στην άσκηση επαγγέλματος δύνανται να υπόκεινται σε περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας, όπως έγινε, εν προκειμένω με την επιβολή μέτρων από τον Υπουργό Υγείας και την έκδοση σχετικών Διαταγμάτων.
 
Περαιτέρω, αναφέρει πως το κράτος έχει θετική υποχρέωση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, για προστασία του δικαιώματος στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, σημειώνοντας πως τα ληφθέντα μέτρα εντάσσονται στην προσπάθεια προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
 
Σύμφωνα πάντα με την απόφαση του Δικαστηρίου «με τα ληφθέντα μέτρα, δεν καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός». «Εν πάση όμως περιπτώσει, σύμφωνα με αποφάσεις του ΕΔΑΔ, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή, την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας», προστίθεται στο σκεπτικό της απόφασης.
 
Εξάλλου, αναφέρεται πως «η μαρτυρία που προσκόμισε η Δημοκρατία, όπως οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, της Συμβουλευτικής Επιδημιολογικής Επιτροπής, αποτελεί την επικρατούσα επιστημονική άποψη και αντικρούει την προσκομισθείσα από τους Αιτητές μαρτυρία».
 
Επιπλέον, σημειώνεται πως «η προστασία της υγείας του συνόλου των πολιτών έκλινε υπέρ της μη έκδοσης των αιτούμενων διαταγμάτων».
 
Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν δύναται να παρεμποδίσει ή περιορίσει ή επέμβει στον τρόπο άσκησης των εξουσιών και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικότερα, στον τρόπο καθορισμού και υλοποίησης της κυβερνητικής και/ή της υγειονομικής πολιτικής αναφορικά στον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, καθότι αυτό θα συνιστούσε παράβαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών και καταδίκασε τους Αιτητές στα δικηγορικά έξοδα της αίτησης.
 
Τον Γενικό Εισαγγελέα εκπροσώπησαν στο Δικαστήριο οι δικηγόροι Θεανώ Μαυρομουστάκη, Έλλη Φλωρέντζου, Πηνελόπη Χαραλάμπους και Χρίστος Αλεξάνδρου.
 
Το σκεπτικό της απόφασης